Technická stránka pro moji osobní potřebu.
Pro kompletní obsah mého webu, použijte, prosím mapu mého webu.
For complete overiew, use site map.

Matěj Cepl

Nejzajímavější věci se odehrávají na mém blogu / Most of the interesting stuff happens on my blog

Professional work (in English)

For reading PDF file you need a special software.

Richard Posner: "Frontiers of Legal Theory", (book review) (12 k)

Book review of very remarkable book (although I do not agree with a lot he writes).

Legal Review of Two Free Licenses Under the Czech Law (107 k)

I have written this analysis of GNU/GPL and OP/L in order to remind open source community that things are not always so simple as under the U. S. law. Nobody cared (and they are probably right).

Faith-Based Initiatives (87 k)

This analysis of the president's Bush Faith-Based Initiatives proposed in my opinion slightly different point of view, than usual and meaningless church/anti-church discussion.

Shame and forgivness (12 k)

The book of Patricia Williams ``The Alchemy of Race and Rights'' is extremely intersting, but it show also one flaw in the current discussion about race and rights.

Other English materials

For native English speakers -- please, if there is anybody willing to correct my many mistakes in my English, please let me know. I would appreciate it. Thanks.

Computer related stuff

I am a happy user of Linux, which means that I have created some LaTeX/BibTeX related styles, and some Python and Bash scripts.

Fiction

I have written couple of Harry Potter fanfiction stories

Cizí texty / texts of other people

Adam Smith: Theory of Moral Sentiments (887 k)

Available in original gzipped LinuxDoc SGML (286 k) too.

History of the American Revolution

I have found this document somewhere on the Internet (link is preserved in the document), but then I have edit it in one file and erased all unnecessary images etc. However, text is totally untouched (except for couple of typos).

Práce odborné a spřízněné (česky)

Pro čtení dokumentů ve formátu PDF potřebujete zvláštní programy.

K pojmu outsourcingu a základním problémům jeho smluvní úpravy (27 k)

Jako právník jsem se zabýval outsourcingem, ale abych lépe porozuměl tomu, o co se vlastně jedná, napsal jsem tenhle článek, který byl poté otištěn v Bulletinu advokacie 9/1999 (str. 40-47).

Právní rozbor dvou volných licencí podle českého práva (89 k)

Zajímám se (a používám) volné počítačové programy, a proto jsem se jako právník ponořil do studia platnosti a vymahatelnosti dvou volných licencí. Přes poměrně neveselé závěry (čistě právně asi správné), jsem vlastně rád, že článek nevyvolal žádnou překotnou reakci. Měl jsem tak příležitost poznat naplno, že ,,law in books`` ani zdaleka nemusí být totožné s ,,law in action``. Při překladu do angličtiny -- viz výše -- jsem text článku podstatně přepracoval.

Právní ochrana programátorské práce z hlediska autorského práva (25 k)

Měl jsem tu čest být vyzván českým sdružením EurOpen k přednesení přednášky na jejich konferenci. Provedl jsem jim tedy popularizační přednášku o autorském právu a vlivu na jejich práci.

Profesor Otakar Sommer: Duch Římského práva a Římské státní správy (in Czech)

Naskenoval jsem a převedl do čistého textu kapitolu profesora Sommera o římském právu z Šustových Dějin lidstva od pravěku k dnešku (1936). (Zdrojový soubor v rST je také k dispozici.)

Věci osobní / personal stuff

Moje svědectví (92 k)

Ve velmi vypjaté situaci v našem sboru jsem sepsal pro svého faráře vyprávění o tom, jak jsem se dostal k Pánu Ježíši Kristu. Kupodivu zaujalo to i mnoho jiných lidí. Co vy na to?

Odpověď Respektu na článek "Buddha z Vinohrad: Indická nauka zasáhla nejvíc ateistický stát Evropy" (5 k)

Jeden článek mě v Respektu tak strašně naštval, že jsem neodolal a napsal odpověď, která značně zkrácená (a to velmi dobře zkrácená) vyšla.

Nový kostel

Náš sbor se konečně nastěhoval do svého nového kostela. Při té příležitosti jsem tam udělal nějaké fotky, abych sdělil lidem v Čechách, jak vypadá postmoderní původně katolický kostel (což je samo o sobě velice postmoderní udělat charismaticko-protestantský kostel v katolickém).

Matěj Cepl
SUSE Linux, s.r.o.
Květná 43
Praha 3 , 130 00 Czechia
My Mastodon profile

GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB 25C3 E09F EF25 D964 84AC

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Creative Commons License
Všechny moje webové stránky jsou uvolněny na základě licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License. / This whole website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.