Poděkování sestře Černé

Po 06 listopadu 2023

(napsáno pro sborový časopis evangelického sboru ČCE Praha-Braník „Brána“)

Loučili jsme se s drahou sestrou Růženou Černou. Při smutečním shromáždění jsem nejprve nechtěl obtěžovat a když jsem se nakonec rozhoupal, tak už bylo pozdě. Chtěl bych proto alespoň touto cestou přidat tuto svoji malou vzpomínku, která velice silně ovlivnila můj život.

Když jsme s Markétou měli v červnu ’96 svatbu, jedno z našich prvních důležitých předsvatebních rozhodnutí bylo, že (abych ocitoval svého tehdy budoucího tchána) „kde jsou mladí, nemají být staří ani v rámečku na zdi“. Zároveň jsme věděli (a byl to jeden z důvodů proč jsme měli svatbu v tom termínu), že za několik týdnů odjedu nejprve já a vzápětí o několik týdnů později Markéta za mnou do Spojených států, takže nemělo smysl hledat nějaké dlouhodobé bydlení.

Sestra Černá nám nabídla bydlení v jejím domě v půdním bytu, který měli pro hosty, a tak jsme strávili ty nejdůležitější první týdny našeho manželství u nich, první nejdůležitější rozhovory (a spory) mám navždy spojené s nekonečným hukotem dálnic, které obklopují Spořilov, v pozadí, a také s velikou láskou vzpomínám na četné večerní pohovory nad kávou, které jsme s manželi Černými vedli. Bylo to krásné léto a dodnes na něj velice rád vzpomínám.

Tím ale Růženka neskončila. Po dvou semestrech (opět se začátkem léta) jsme se vrátili do Prahy a mysleli jsme si, že si rychle seženeme bydlení a těch několik málo týdnů strávíme u mých rodičů. Zjistili jsme, že situace je poněkud odlišná. Jednak těch několik týdnů hledání bytu se protáhlo na celý měsíc a jednak byt, pro který jsme se nakonec rozhodli (a naše zkušenosti s exarchou Ivanem Ljavincem by byla jiná historie, na kterou zde nemám čas), byl v natolik špatném stavu, že jsme museli provést jeho rekonstrukci. A vzhledem k tomu, jak jsme jako noví manželé neměli moc peněz, museli jsme většinu rekonstrukce udělat svépomocí. Když jsme trochu nešťastně přemýšleli, kde budeme bydlet, tak sestra Černá nezaváhala a bez oka mrknutí nám oznámila, že se samozřejmě nastěhujeme zase k nim.

Vzhledem k tomu, že nám skutečně mnoho jiného nezbývalo, nabídku jsme vděčně přijali s tím, že snad tak do měsíce budeme pryč. Měsíc se s měsícem sešel, pak to byli dva měsíce, tři, a nakonec nám to trvalo skoro do Vánoc, nežli jsme byli hotovi. A Růženka s bratrem Černým nás neustále vděčně hostili, podporovali nás a opravdu fungovali jako nejlepší mentorové stále ještě velice nového manželství. Jsme jim za to oběma velice vděčni.

Category: faith Tagged: czech protestant


Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se

Ne 27 srpna 2023

(kázání, silně krácené pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 27. srpna 2023)

Starozákonní čtení: Genesis 2:20-25 (B21)

Evangelium: Lukáš 12:1-3 (B21)

Novozákonní čtení: 2. Korintským 12:1-10 (B21)

Základem dnešního kázání bude poslední verš starozákonního čtení: „Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.“

Když jsem …

Category: faith Tagged: sermon czech

Read More

Letter to Danijela on Protestants

Ne 18 června 2023

Dear Danijela and Miljenko,

you have asked me during the John’s birthday dinner about the difference between Catholicism and Protestantism and I have apparently completely misunderstood your question and bored you with my lecture on the history of the Czech protestantism. I am sorry about that. Let me remedy …

Category: faith Tagged: church catholic protestant priesthood

Read More

Sun-c’ a pět základních faktorů vedení války

Ne 29 ledna 2023

Sun-c’ v „Umění války“ tvrdí, že je pět základních faktorů vedení války: způsob boje, roční období, terén, vedení a řízení. Připadne mi jako by marketingový tým Andreje Babiše o těchto faktorech vůbec neuvažoval (je zajímavé, že jak popisovala Anna Shavit ve „Vinohradské 12“, jeho členy moc neznáme, kromě nešťastné Tünde …

Category: faith Tagged: politics blogComment czech

Read More

Několik poznámek k Holodomoru

Ne 27 listopadu 2022

Několik poznámek k Holodomoru. Nejprve standardní disclaimer: ani vteřinu samozřejmě nezpochybňuji, že se jednalo o strašný zločin proti ukrajinskému národu ze strany Moskvy a že množství mrtvých jenom na Ukrajině šlo do milionů (z pochopitelných důvodů přesná čísla neexistují, normální se udává kolem tří, čtyř milionů, ale mohlo to být …

Category: faith Tagged: politics Ukraine czech

Read More

Ohrožuje „manželství pro všechny“ tradiční rodinu?

Čt 27 října 2022

(k diskusi na interní lidovecké skupině na Facebooku)

Hodně dlouho jsem přemýšlel jestli se k této otázce vyjadřovat, protože obecně se snažím otázkám homosexuálních vztahů spíše vyhýbat (každý si musí vybrat bitvu, kde se investuje), ale nakonec mi připadne, že tohle vlákno vypadá docela civilizovaně, a tak mi to nedá …

Category: faith Tagged: politics czech homosexuality Bible marriage

Read More

On healing prayers and pain

Čt 13 října 2022

(můj komentář na článek Dana Drápala „Uzdravování dnes“)

Nejhlubší zážitek ohledně uzdravení (kromě tedy několika případů, kdy jsem se za uzdravení skutečně modlil) byl výjezd našeho sboru v Americe, který vedl Randy Clark. Bylo to na dva dny a bylo neuvěřitelné jak prostý a autentický byl, i když vyprávěl věci …

Category: faith Tagged: review blogComment czech faith conscience orthoschesi innerHealing

Read More

Difference between Hungary and Czechia vis-à-vis Russia

So 08 října 2022

Comment on the Reddit thread “Jana Černochová, Minister of Defence of the Czech Republic, makes a statement” and answer to the question by rocygapb)

Why is Hungarys suffering a case of amnesia? What is different between these countries that suffered soviet occupation and violence?

There were so many differences (I …

Category: faith Tagged: review blogComment Czechoslovakia Communism Normalization justice politics sociology EU convervatism

Read More

Papež a válka

Ne 01 května 2022
Papež modlící se o samotě v dešti na svatopeterském náměstí

Jinak obecně. Myslím, že kromě Ruské federace a Putina je zatím největším poraženým z Ukrajinské války Církev. My všichni křesťané jsme velvyslanci Boží a nositelé imago Dei a nejlepším obrazem Božím, který nevěřící kolem nás mohou spatřit, my všichni se modlíme „posvěť se Jméno Tvé“ (snažím se tady zreprodukovat křesťanskou …

Category: faith Tagged: Ukraine justWar politics pope blogComment czech

Read More

Nemohl jsem lhát

Ne 19 prosince 2021

(moje odpověď k citované poznámce Radka Žižlavského na Facebooku)

No já bych to cítil jinak. Láska má přednost před předpisem, napovídat spolužákům a neudávat (nemyslím vraždu nebo loupež) je projevem právě toho, že určité bratrství (společenství, podpora, věrnost - nevím jak to nazvat přesně) v kolektivu existuje a to je moc …

Category: faith Tagged: czech politics fromFacebook culture sin

Read More

Kázání o smrti Církve

Ne 01 srpna 2021

(kázání, silně krácené pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 1. srpna 2021)

Introit:

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého! / Amen
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Skrze …

Category: faith Tagged: sermon czech

Read More

On Humanism

Ne 07 března 2021

I have heard today yet another sermon where the preacher fought against the great evil of humanism (fortunately, this was a tangential comment, the main point of sermon was something else and it was very good). It irked me again as it does anytime (most often) American protestant pastor fights …

Category: faith Tagged: christianity

Read More

Their finest

St 02 září 2020

(my comments on the review of “Their Finest” by Susan Wloszczyna)

I really wanted to like this film, it started nicely, and generally I like it, but then there are points which just don’t make sense at all. It is even worse when whole film is about scriptwriting.

  • Catrin …

Category: faith Tagged: review blogComment film

Read More

Faith is from hearing

Ne 30 srpna 2020

(this sermon was in seriously modified version preached at the Prague Christian Fellowship on Sunday, August 30, 2020).

So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.

—Romans 10,17 ESV

This is one of the famous verses in the New Testament, and if you were among …

Category: faith Tagged: sermon english listening Bible

Read More

O literárních stylech biblických knih aneb Job

So 18 července 2020

(kázání, silně krácené pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 26. července 2020)

Druhé helvétské vyznání, které Českobratrská církev evangelická přijímá i za svoje vyznání víry, celé začíná ustanovením našeho postoje k Písmu svatému:

Věříme a vyznáváme, že kanonická Písma svatých proroků a apoštolů obojího Zákona jsou pravé slovo Boží samo a …

Category: faith Tagged: sermon czech

Read More

To přece ví každé malé dítě

Po 22 dubna 2019

Někde v nějaké diskusi jsem zmínil, že přece každé malé dítě ví, co je Geiger a tak jsem neodolal a přepíšu sem příslušnou úvahu Karla Čapka (ze sbírky novinových sloupků „V zajetí slov“, Svoboda, Praha, 1969, str. 135):

To přece ví každé malé dítě. To mi řekl jeden automobilista, když …

Category: faith Tagged: blogComment czech

Read More

Evangelium království

Ne 29 července 2018

(kázání pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 29. července 2018)

Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“

—Marek 1:14-15

Když se zeptám křesťanů na to, co je evangelium, většinou dostanu celkem …

Category: faith Tagged: sermon czech

Read More
Page 1 of 5

Next »