Yet another on the infallibility in the Church

Wed 09 August 2017

(written originally as yet another comment to the blogpost “How Many Theologians Does it Take To Define Infallibility?” by Melinda Selyms)

First of all: thank you, these are very good questions, which actually made me think (doesn’t happen that often on blog comments).

  1. Certainly, some rules are necessary even unavoidable, “Ubi societas, ibi ius” (“where there is society, there is a law”). However, these are rules mostly about organizing the community, dispute resolution, etc., not what people should believe (e.g., Immaculate Conception) or what they should do outside of the group (e.g., no sex before marriage, unless sexual intercourse is part of the community activity ;), yikes!).

  2. There are probably some rules about what makes the group the Christian one. They should not limit membership (I am strong believer in “belonging before believing”, so even unbelievers should be members of the community, although with some limited rights), but they should define the spirit and direction of the community. I am a member of the international Protestant congregation in Prague, Czechia, so members of our church come from a very wide denominational background. We have members from American Episcopalians and Norwegian Lutherans on one side to Pentecostals from Africa with people from Philippines, all around Europe and many other types of Christians in between. So for me the definition of who is a proper Christian is rather loose. I guess I would keep the basic Creeds of the Church (Apostles’ Creed, Nicene Creed, etc.), but not sure who further I would like to limit. I would certainly welcome Roman Catholics and Orthodox, even to the celebration of the Lord’s Supper and other sacraments, but I am afraid they prefer their own communities.

  3. I really don’t see, why I would have to have 100% trust in the human leadership of the community. I do believe in leadership of the Holy Spirit over whole Church (“gates of hell won’t prevail over it”), but I do not identify this whole Church with any particular humanly-visible institution. For any such institution (be it a denomination or particular congregation) I don‘t expect more certain leadership than for my family. And it is more important for me as a husband that I am willing to accept my mistake (or sin), ask God for help, and retarget. That is more important (and more useful) than having 100% certainty that I am always right (I am not, and I believe pope/bishops/priests/etc. are not either). It is probably worthy of emphasizing I believe in the Universal Priesthood of all believers, so I don‘t see any substantial difference between so called priests and so called lay people. Of course, pastor is somebody who has calling from God to work as an authority in the Church and I expect him to have proper training etc. However, he is no different than a brain surgeon in his job. Of course, I wouldn’t question his expertise (without really strong reasons and evidence, perhaps even second opinion) and if I was his subordinate, then I should submit to his authority. Besides “[…] all things must be done properly and in an orderly manner.” (1Co 14:40), so every rebellion in the Church is prima facie suspicious.

    Sorry, that was a bit tangential, but what I wanted to say is that I don‘t expect from the Church leadership more certainty than in my decision as a father of family. Of course, in the end, my trust in the Church not being prevailed by the gates of hell is based on the mercy of God, not on 100% infallibility of the Church leadership.

Category: faith Tagged: blogComment Catholics ecumenism Bible theology

comments


1. září 1939

Wed 08 March 2017

W. H. Auden

Původní překlad anglického originálu vytvořil Ivo A. Benda, upraveno.

Sedím v jedné z putyk
Na Dvaapadesáté ulici
Jsem nejistý a mám strach
Zatímco umírají chytré naděje
Ubohého, nepoctivého desetiletí:
Vlny hněvu a strachu
Cirkulují v jasných
I temných zemích světa
A tíží naše soukromé životy;
Nevyslovitelný pach …

Category: faith Tagged: czech poem

comments

Read More

Láska nebo strach. Vyberte si.

Tue 07 March 2017

Dan Drápal napsal do dnešních (7. února) Lidových novin velice hezký článek „Co chybí Junckerovým scénářům.“ V zásadě mi nezbývá, nežli s ním souhlasit, ale přece jenom bych rád přičinil několik poznámek na jeho okraj.

Jednak je asi třeba zdůraznit, že je velice dobře, že nějaká Bílá kniha vůbec vznikla …

Category: faith Tagged: blogComment czech politics EU

comments

Read More

Harry Potter … poznámky jako odpověď

Sat 18 February 2017

Argonantus napsal poměrně rozsáhlou recenzi všech románů Harryho Pottera. Pokusím se zachovat starověce a dodat dostatečně dlouhé citace, aby to dávalo smysl.

Category: faith Tagged: harryPotter review czech feminism

comments

Read More

Nezlořeč králi

Mon 16 January 2017

(původně psáno jako odpověď příteli na podzim 2016, ještě před zvolením pana Trumpa za amerického prezidenta)

V poslední době mnoho lidí zlořečilo zvláště v Praze panu presidentu Miloši Zemanovi. A to nikoliv v soukromí, ale na veřejných shromážděních.

Dovol mi abych se k tomuhle vyslovil, protože si myslím, že tohle …

Category: faith Tagged: czech politics cultureWar Bible

comments

Read More

Otevřený dopis katolickému příteli

Sat 26 November 2016

Povídali jsme si trochu o ekumenismu a Večeři Páně (resp. svátosti Eucharistie; pro zjednodušení dále „Večeře Páně“, ale nechci se tím nijak evangelicky vymezovat) a když jsem se vrátil na místo na zbytek programu, tak jsem si uvědomil, že bych Ti chtěl říci ještě něco. Nechtělo se mi ale otravovat …

Category: faith Tagged: ecumenism Catholics czech

comments

Read More

Missing socialism

Wed 09 November 2016

While listening to the Decline of the West episode I was told about this quotation when John Steinbeck was supposed to describe the political landscape of the US 1930s’:

I guess the trouble was that we didn’t have any self-admitted proletarians. Everyone was a temporarily embarrassed capitalist.

—John Steinbeck …

Category: faith Tagged: politics socialism trump

comments

Read More

On Personal Truth

Mon 31 October 2016

Our Senior Pastor John Mullen talked one Sunday during communion about the distance between head and heart and that it is absolutely crucial to transform the truths which we have only in our head to those which are in our heart, and which are the only ones which actually drive …

Category: faith Tagged: postmodern conscience theology

comments

Read More

Already and not yet

Wed 19 October 2016

Reading about the Synod of the Bishops of the Catholic church, and instead of thinking about the important matters of the remarriage, divorce, and ordination of women, what comes to my mind is what came through my mind when listening to the past dialog about the so called “gay marriages …

Category: faith Tagged: theology priesthood sin

comments

Read More

The Age of Irresponsibility

Wed 19 October 2016

I was listening to the story on BBC how the British pensioners are forced by the fear of Brexit to move from Spain back to UK, because they are afraid Spanish government would stop paying them their pension when (and if) UK leaves EU. And that’s just because two …

Category: faith Tagged: politics

comments

Read More

KChO konference 2016: Změním úděl svého lidu

Mon 17 October 2016

Stále přemýšlím o přednášce „Změním úděl svého lidu“ na Katolické charismatické konferenci 2016, kterou měli Kateřina Lachmanová a Pavola Streža. Celou dobu co jsem tu přednášku poslouchal jsem přemýšlel o Nehemiášovi. Ani Kateřina, ani Pavol, ho v přednášce nezmínili (pokud se nemýlím, nebo rozhodně to nebylo dominantní téma), ale myslím …

Category: faith Tagged: czech forgiveness

comments

Read More

Tož tu Evropu už máme, teď potřebujeme ještě nějaké Evropany

Sun 03 July 2016

V tomto okamžiku to vypadá, že absolutně všichni obyvatelé planety Země, zejména pokud žijí někde v blízkosti Evropy, cítí potřebu se vyslovit k příčinám, následkům a všemu možnému ohledně vystoupení Spojeného (zatím :)) Království z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsem sám spíše zmaten nežli co jiného z celé situace …

Category: faith Tagged: euro EU politics blogComment czech

comments

Read More
Page 1 of 4

Next »