Několik poznámek k Holodomoru

Ne 27 listopadu 2022

Několik poznámek k Holodomoru. Nejprve standardní disclaimer: ani vteřinu samozřejmě nezpochybňuji, že se jednalo o strašný zločin proti ukrajinskému národu ze strany Moskvy a že množství mrtvých jenom na Ukrajině šlo do milionů (z pochopitelných důvodů přesná čísla neexistují, normální se udává kolem tří, čtyř milionů, ale mohlo to být mnohem více, Stalin prý zmínil Churchillovi deset milionů lidí na celou kolektivizaci, někteří odhadují dokonce jedenáct milionů).

Teze se kterou tady polemizuji a která sice nikdy nebyla vyřčena nahlas, ale tak nějak chodí kolem je, že Holodomor je něco jako Holocaust. Zatímco Nacisti vyvraždili šest milionů Židů, Sověti pod Stalinovým vedením vyvraždili tři, čtyři miliony Ukrajinců. Věc je trochu složitější.

Pokud jste schopni angličtiny, velmi vřele doporučuji přednášku Timothy Snydera na toto téma. Na rozdíl ode mně, skutečně ví o čem mluví (taky na toto téma napsal knihu, kterou jsem zatím nečetl).

  1. Hladomor 1932-33 byl nejenom na Ukrajině, ale i jinde v Sovětském Svazu, téměř kdekoli bylo rozvinuté zemědělství (připomínám z páně Koubského Dějin Ruska, že většina území bývalého Sovětského Svazu je nezpůsobilá k zemědělské produkci, zejména k rostlinné výrobě). Konkrétně území za Kavkazem a Povolží (Kubáň? nejsem si jist, jak se to správně jmenuje) postihla podobná katastrofa jako Ukrajinu. Je snad ještě ostudnější, že tyhle mrtvé si ani nikdo nepřipomíná, nikdo nepřijímá na jejich památku parlamentní rezoluce.
  2. Hladomor 1932-33 nebyl zdaleka jediný hladomor, který postihl Sovětský svaz. Hladomor v Povolží 1921-22, kde docházelo až ke kanibalismu a umřelo nějakých 5 milionů osob, další hladomor 1946-47. Slyšeli jste o tom, jak komunisté šířili Havlíčkův verš „V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.“? Jasně, tak to Sověti rozdávali, zatímco jim doma umřelo něco kolem milionu lidí hlady. Já jsem si vždycky myslel, jak je ostudné, že ještě koncem osmnáctého století došlo k hladomoru v Čechách (po sedmileté válce; nakonec z toho byla ta vzpoura co skončila sedláky u Chlumce), protože v civilizovaných západoevropských zemích skončila reálná hrozba hladomoru někdy v šestnáctém století. Jak vidět, Sověti to dotáhli až do dvacátého století.
  3. Jedna věc, co mě zaujala z té Snyderovy přednášky. Holodomor snad ani skutečně nebyl úmyslný. Respektive, zdá se, že nebyl opravdu zapříčiněn nenávistí k ukrajinskému národu a snad ani nenávist ke kulakům nebyla tak důležitá. Je to možná ještě hroznější, že to celé vzniklo jako série bordelu, neochoty přiznat realitu (třeba to, že po kolektivizaci se alespoň v prvních letech produktivita nyní již kolchozů výrazně snížila), a zejména neochota přiznat omyl. Šílený diktátor Stalin raději nechal umřít několik milionů lidí nežli aby přiznal chybu (a vyvraždění odporných kulaků bylo jistě přivítáno jako vítaný i když možná neplánovaný vedlejší produkt). To je snad ještě možná horší nežli chladný nelidský kalkul Endlösung der Judenfrage.

Category: faith Tagged: politics Ukraine czech

comments


Ohrožuje „manželství pro všechny“ tradiční rodinu?

Čt 27 října 2022

(k diskusi na interní lidovecké skupině na Facebooku)

Hodně dlouho jsem přemýšlel jestli se k této otázce vyjadřovat, protože obecně se snažím otázkám homosexuálních vztahů spíše vyhýbat (každý si musí vybrat bitvu, kde se investuje), ale nakonec mi připadne, že tohle vlákno vypadá docela civilizovaně, a tak mi to nedá …

Category: faith Tagged: politics czech homosexuality Bible marriage

comments

Read More

On healing prayers and pain

Čt 13 října 2022

(můj komentář na článek Dana Drápala „Uzdravování dnes“)

Nejhlubší zážitek ohledně uzdravení (kromě tedy několika případů, kdy jsem se za uzdravení skutečně modlil) byl výjezd našeho sboru v Americe, který vedl Randy Clark. Bylo to na dva dny a bylo neuvěřitelné jak prostý a autentický byl, i když vyprávěl věci …

Category: faith Tagged: review blogComment czech faith conscience orthoschesi innerHealing

comments

Read More

Difference between Hungary and Czechia vis-à-vis Russia

So 08 října 2022

Comment on the Reddit thread “Jana Černochová, Minister of Defence of the Czech Republic, makes a statement” and answer to the question by rocygapb)

Why is Hungarys suffering a case of amnesia? What is different between these countries that suffered soviet occupation and violence?

There were so many differences (I …

Category: faith Tagged: review blogComment Czechoslovakia Communism Normalization justice politics sociology EU convervatism

comments

Read More

Papež a válka

Ne 01 května 2022
Papež modlící se o samotě v dešti na svatopeterském náměstí

Jinak obecně. Myslím, že kromě Ruské federace a Putina je zatím největším poraženým z Ukrajinské války Církev. My všichni křesťané jsme velvyslanci Boží a nositelé imago Dei a nejlepším obrazem Božím, který nevěřící kolem nás mohou spatřit, my všichni se modlíme „posvěť se Jméno Tvé“ (snažím se tady zreprodukovat křesťanskou …

Category: faith Tagged: Ukraine justWar politics pope blogComment czech

comments

Read More

Nemohl jsem lhát

Ne 19 prosince 2021

(moje odpověď k citované poznámce Radka Žižlavského na Facebooku)

No já bych to cítil jinak. Láska má přednost před předpisem, napovídat spolužákům a neudávat (nemyslím vraždu nebo loupež) je projevem právě toho, že určité bratrství (společenství, podpora, věrnost - nevím jak to nazvat přesně) v kolektivu existuje a to je moc …

Category: faith Tagged: czech politics fromFacebook culture sin

comments

Read More

Kázání o smrti Církve

Ne 01 srpna 2021

(kázání, silně krácené pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 1. srpna 2021)

Introit:

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého! / Amen
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Skrze …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More

On Humanism

Ne 07 března 2021

I have heard today yet another sermon where the preacher fought against the great evil of humanism (fortunately, this was a tangential comment, the main point of sermon was something else and it was very good). It irked me again as it does anytime (most often) American protestant pastor fights …

Category: faith Tagged: Christianity

comments

Read More
Page 1 of 6

Next »