Několik poznámek k Holodomoru

Ne 27 listopadu 2022

Několik poznámek k Holodomoru. Nejprve standardní disclaimer: ani vteřinu samozřejmě nezpochybňuji, že se jednalo o strašný zločin proti ukrajinskému národu ze strany Moskvy a že množství mrtvých jenom na Ukrajině šlo do milionů (z pochopitelných důvodů přesná čísla neexistují, normální se udává kolem tří, čtyř milionů, ale mohlo to být mnohem více, Stalin prý zmínil Churchillovi deset milionů lidí na celou kolektivizaci, někteří odhadují dokonce jedenáct milionů).

Teze se kterou tady polemizuji a která sice nikdy nebyla vyřčena nahlas, ale tak nějak chodí kolem je, že Holodomor je něco jako Holocaust. Zatímco Nacisti vyvraždili šest milionů Židů, Sověti pod Stalinovým vedením vyvraždili tři, čtyři miliony Ukrajinců. Věc je trochu složitější.

Pokud jste schopni angličtiny, velmi vřele doporučuji přednášku Timothy Snydera na toto téma. Na rozdíl ode mně, skutečně ví o čem mluví (taky na toto téma napsal knihu, kterou jsem zatím nečetl).

  1. Hladomor 1932-33 byl nejenom na Ukrajině, ale i jinde v Sovětském Svazu, téměř kdekoli bylo rozvinuté zemědělství (připomínám z páně Koubského Dějin Ruska, že většina území bývalého Sovětského Svazu je nezpůsobilá k zemědělské produkci, zejména k rostlinné výrobě). Konkrétně území za Kavkazem a Povolží (Kubáň? nejsem si jist, jak se to správně jmenuje) postihla podobná katastrofa jako Ukrajinu. Je snad ještě ostudnější, že tyhle mrtvé si ani nikdo nepřipomíná, nikdo nepřijímá na jejich památku parlamentní rezoluce.
  2. Hladomor 1932-33 nebyl zdaleka jediný hladomor, který postihl Sovětský svaz. Hladomor v Povolží 1921-22, kde docházelo až ke kanibalismu a umřelo nějakých 5 milionů osob, další hladomor 1946-47. Slyšeli jste o tom, jak komunisté šířili Havlíčkův verš „V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.“? Jasně, tak to Sověti rozdávali, zatímco jim doma umřelo něco kolem milionu lidí hlady. Já jsem si vždycky myslel, jak je ostudné, že ještě koncem osmnáctého století došlo k hladomoru v Čechách (po sedmileté válce; nakonec z toho byla ta vzpoura co skončila sedláky u Chlumce), protože v civilizovaných západoevropských zemích skončila reálná hrozba hladomoru někdy v šestnáctém století. Jak vidět, Sověti to dotáhli až do dvacátého století.
  3. Jedna věc, co mě zaujala z té Snyderovy přednášky. Holodomor snad ani skutečně nebyl úmyslný. Respektive, zdá se, že nebyl opravdu zapříčiněn nenávistí k ukrajinskému národu a snad ani nenávist ke kulakům nebyla tak důležitá. Je to možná ještě hroznější, že to celé vzniklo jako série bordelu, neochoty přiznat realitu (třeba to, že po kolektivizaci se alespoň v prvních letech produktivita nyní již kolchozů výrazně snížila), a zejména neochota přiznat omyl. Šílený diktátor Stalin raději nechal umřít několik milionů lidí nežli aby přiznal chybu (a vyvraždění odporných kulaků bylo jistě přivítáno jako vítaný i když možná neplánovaný vedlejší produkt). To je snad ještě možná horší nežli chladný nelidský kalkul Endlösung der Judenfrage.

Category: faith Tagged: politics Ukraine czech

Comments