Ohrožuje „manželství pro všechny“ tradiční rodinu?

Čt 27 října 2022

(k diskusi na interní lidovecké skupině na Facebooku)

Hodně dlouho jsem přemýšlel jestli se k této otázce vyjadřovat, protože obecně se snažím otázkám homosexuálních vztahů spíše vyhýbat (každý si musí vybrat bitvu, kde se investuje), ale nakonec mi připadne, že tohle vlákno vypadá docela civilizovaně, a tak mi to nedá. Mohl bych to napsat podrobněji ale asi nemám čas na více nežli jenom na jednotlivé teze.

  1. I když si myslím, že rodina není nejdůležitější křesťanská hodnota (o čemž podle mého to kázání především bylo, viz výše), tak je rozhodně velice důležitá a ochrana rodiny by měla být součástí jakékoli křesťanské politiky.
  2. Když si čtu Gen 2:24 („Proto opustí muž otce i matku …“), vidím jasně, že manželství jako vztah jednoho muže a jedné ženy je původně míněným standardním vztahem a cokoli jiného je odchylka od standardu (uznávám většinu námitek křesťanských zastánců LGBT, že většina ostatních citátů používaných v této argumentací, které se výslovně anebo zdánlivě věnují homosexuálnímu chování jsou buď nejasné nebo velice ovlivněné kontextem).
  3. Chápu homosexuální chování jako svého druhu duševní poruchu (nejsem psychiatr, takže si netroufám tvrdit, že to opravdu je duševní porucha, navíc jsem si jist, že něco co se týká kolem tří set milionů lidí, nebude mít jednu příčinu a jednu podstatu), představte si jakousi formu schizofrenie, která zatemňuje jenom jednu část myšlení. V podstatné části případů ji nejsme schopni léčit, většinou není přímo nijak nebezpečná (takže není nutná hospitalizace) a pro pohodlný život postižených je potřeba vytvořit specifické podmínky.
  4. Připadne mi zcela řádné takto postiženým pomoci, aby mohli žít (jak jenom možno) normálním pokojným životem. Institut registrovaného partnerství mi připadne jako velice dobrý kompromis v tomto směru (jestli se to nemá jmenovat trochu jinak, je otázka). Asi bych přímo nepřidal ustanovení „Práva a povinnosti partnerů v registrovaném partnerství jsou totožná s právy a povinnostmi manželů.“ nebo něco podobného, protože by bylo minimálně dobré všechna ta ustanovení projít a promyslet, jak jsou aplikovatelná na registrované partnery, ale v zásadě je to to, čeho bych chtěl dosáhnout. Rozhodně by to chtělo legislativní akce na dotažení věcí, které snad ještě chybějí (nevím přesně o co se teď jedná, Wikipedie zmiňuje třeba chybějící ekvivalent společného jmění manželů, otázky adopce & spol. jsou složité a nechci se k nim úplně vyslovovat, ale v zásadě si nemyslím, že adopce dvěma homosexuály je o tolik horší nežli když dítě má třeba rozvedená matka nebo ovdovělý otec … ani v jednom se případě se nejedná o kompletní rodičovský pár). Co zmiňuje bratr Navrátil mi také připadne jako docela zajímavé.
  5. Teď konečně k tomu ohrožování manželství. Ano, myslím si, že instituce manželství je v současné době ohrožena z mnoha stran, ale obávám se, že homosexuální vztahy jsou někde daleko v poměrně dlouhé frontě pachatelů. Obávám se, že portrétování homosexuálů jako nepřátel manželství je velice podobné jako portrétování muslimů jako nepřátel křesťanství v Česku. Lepší si vybrat nedůležitého slabého nepřítele, na nenávisti k němuž se mohou vytvořit sjednocené šiky (jak ostatně zmiňoval už pratatík Goebbels, základem sjednocení je vytvoření obrazu nepřítele a není už úplně důležitého jakého) nežli se bít se skutečným mocným nepřítelem, který nás jednak může porazit a navíc by mohl nehezky ukázat na naší vlastní hříšnost a nedostatečnost. Podle mého skutečnými nepříteli manželství v této zemi jsou staří známi: nevěra, domácí násilí, rozovodovost přes padesát procent sezdaných manželství, nedostatečné vzdělávání a podobně. Dělat něco s těmito nepřáteli by bylo moc práce, navíc by se to mohlo nepříjemně dotknout mnohých z nás, tak se raději budeme věnovat homosexuálům, protože jich je málo a můžeme nad nimi jednodušeji alespoň symbolicky vítězit.
  6. Přesto, co jsem teď napsal, bych „manželství pro všechny“ (míněno zejména pro gaye) neuzákoňoval, ale zároveň jsem zcela důrazně proti, aby se právě ne příliš podstatný problém homosexuálních vztahů tahal až do Ústavy. To druhé je snad celkem jasné z toho co jsem napsal, co se týče zachování manželství fakticky jenom jako manželství mezi mužem a ženou, myslím si, že ani přes nápor rozvodů, lidí žijících na hromádce a také homosexuálních vztahů, bych zachoval manželství jako ideál, o který se stále snažíme, v té podobě jak ho Pán Bůh ustanovil. Obecně si myslím, že je dobré zachovávat ideály ve své čisté podobě, i když je nedokážeme dodržovat. Víme alespoň o co se máme snažit. A samozřejmě, myslím si, že bychom měli tento ideál udržovat zejména jako výzvu rozvádějícím se a nevěrným, homosexuálové si asi opravdu často nemohou pomoci.

Category: faith Tagged: politics czech homosexuality Bible marriage


Faith is from hearing

Ne 30 srpna 2020

(this sermon was in seriously modified version preached at the Prague Christian Fellowship on Sunday, August 30, 2020).

So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.

—Romans 10,17 ESV

This is one of the famous verses in the New Testament, and if you were among …

Category: faith Tagged: sermon english listening Bible

Read More

Nezlořeč králi

Po 16 ledna 2017

(původně psáno jako odpověď příteli na podzim 2016, ještě před zvolením pana Trumpa za amerického prezidenta)

V poslední době mnoho lidí zlořečilo zvláště v Praze panu presidentu Miloši Zemanovi. A to nikoliv v soukromí, ale na veřejných shromážděních.

Dovol mi abych se k tomuhle vyslovil, protože si myslím, že tohle …

Category: faith Tagged: czech politics cultureWar Bible

Read More

Poznámky z KChO 2015-07-09

Čt 09 července 2015

P. Vojtěch Kodet … příběh o bohatém mladíkovi (Mk 10)

Prvoplánová zvěst tohoto příběhu je skutečně znepokující (konec konců po otci jsem zdědil nějaké jměni). To je otázka velice osobní, ale myslím, že to není hlavní otázka tohoto textu. Konec konců Kristus nepřinesl nový zákon, takže je hloupé udělat z tohoto …

Category: faith Tagged: czech KChO Kodet sermon Bible

Read More

Living in the Enemy’s land

Ne 15 března 2015

(Audio record of the sermon is available.)

In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with some of the vessels of the house of God …

Category: faith Tagged: english sermon Bible

Read More

'Calvinism & Purity of Atonement'

St 01 srpna 2012

While searching for something else I randomly hit on these two video presentations of one very fighting Calvinist. It felt to me like from the different world: it sounded most of all like the Chesterton’s lunatic who was perfectly rational. This guy is sitting in front of tons and …

Category: faith Tagged: Bible calvinism

Read More

Victory sideways

Ne 22 ledna 2012

Victory sideways: How a Communist Writer Changed My Life Through a Bible While I Was Still an Unbeliever

Last time I gave you a lesson in a Czech language, this time we turn to the Czech literature. There was an interesting movement among Czech writers (mostly quite lefty ones) in …

Category: faith Tagged: sermon english Bible

Read More

Jesus is Magic

Út 09 května 2006

(I really don’t know anything about the movie, I just saw its poster in the window store and the title looks barely OK for what I want to write about.)

It is about magical thinking. One of the most interesting people I met in the last couple of months …

Category: research Tagged: Bible desertStream

Read More

God’s subconscience

Po 01 srpna 2005

Just a really simple thought. Does God has a subconscience? Being omnipotent and omniscient, one would expect that not. But isn’t it just modernistic ideal of simple rational life? And if he doesn’t have one, how come that we as bearers of His image have one? Is it …

Category: faith Tagged: Bible psychology

Read More

Two Biblical notes (from VCFC sermons)

Pá 08 července 2005

Deut. 5:9f —these are not about different generations, but God is offering to all of us both blessing and curse—blessing for thousand generations and yes, we should be aware of the possibility of a curse for four generations. This is probably more about being aware of possible consequences …

Category: faith Tagged: Bible

Read More

Andrew Sneckvik on Bible

Čt 07 července 2005

Andrew began to talk about misconceptions that discourages us to join in God’s story:

Bible is a set of timeless truths.

Unfortunately, takeway from this is that believing Bible won’t change anything fundamental about the nature of our life. We live in a timeless vacuum and in the …

Category: faith Tagged: Bible VCFC

Read More

Power of praise

Pá 13 května 2005

The point of this book (Merlin Carothers, “Power in Praise”) is not to be polyannish, but to praise God where we are, and not to praise him when (and if) we will be where we want to be.

I have always had a problem with this praising God for everything …

Category: faith Tagged: Bible Pollyanna

Read More
Page 1 of 1