Sun-c’ a pět základních faktorů vedení války

Ne 29 ledna 2023

Sun-c’ v „Umění války“ tvrdí, že je pět základních faktorů vedení války: způsob boje, roční období, terén, vedení a řízení. Připadne mi jako by marketingový tým Andreje Babiše o těchto faktorech vůbec neuvažoval (je zajímavé, že jak popisovala Anna Shavit ve „Vinohradské 12“, jeho členy moc neznáme, kromě nešťastné Tünde Bartha si většinou přejí zůstat neznámí, takže vlastně nevíme úplně přesná jména … vítěz má spoustu otců, neúspěch je sirotkem?).

Všichni se teď navážejí do marketingového týmu pana Babiše kvůli nesmyslně agresivní kampani o strašení válkou, ale vždycky je to o stylu, ne o tom jak vůbec je téma války a míru pro Andreje Babiše sebevražedné. Pokud bych měl do jejich marketingové strategie co mluvit (a kéž mě i moje spoluobčany od něčeho takového milý Pán Bůh ochraňuje!), tak bych si myslel, že se tématu války budu snažit vzdálit těch sto honů minimálně. Pokud už vůbec dopustím, aby voliči uvažovali o možnosti války, do které by byla Česká republika zatažena, tak mám najednou před sebou dva kandidáty: profesionálního vojáka s válečnou minulostí (byť víme jenom o jednom více méně skutečně bojovém nasazení a nevím, jak moc to bylo opravdu bojování … generál Pavel skutečně není Eisenhower nebo de Gaulle se zkušeností velení armádám ve válce) na jedné straně a šmelináře, který se jaksi domohl značného majetku, na straně druhé. Koho byste chtěli za vrchního velitele armády? Myslel bych si, že tohohle srovnání se měli Babišovi lidé varovat jako čert kříže.

Nota bene, tímto odmanévrováním se na bojiště příhodné pro nepřítele zcela vyklidili ta, která by pro ně byla mnohem příhodnější. Přesunem na zcela neznámé bojiště války vyklidil Babiš podle mého pro něj alespoň relativně příhodnější bojiště ekonomie a správy země. Já vím, že je mnohé, co by se na jeho předchozím fungování jako premiéra dá ledacos vytknout (a já bych to provedl okamžitě), ale je to skutečně jediné co může přesvědčivě nabídnout: premiér, který provedl zemi ošklivým obdobím pandémie, premiér, který Vám zvedl důchody, tohle všechno jsou podle mého mnohem příznivější bojové podmínky nežli téma války a míru. Tím, že se o těchto tématech vůbec nemluvilo, podle mého bývalý premiér Babiš navíc alespoň implicitně přiznal, že to bylo jeho selhání, o kterém se raději nechce bavit.

Připadne mi to celé podivné.

Category: faith Tagged: politics blogComment Czech

comments


On healing prayers and pain

Čt 13 října 2022

(můj komentář na článek Dana Drápala „Uzdravování dnes“)

Nejhlubší zážitek ohledně uzdravení (kromě tedy několika případů, kdy jsem se za uzdravení skutečně modlil) byl výjezd našeho sboru v Americe, který vedl Randy Clark. Bylo to na dva dny a bylo neuvěřitelné jak prostý a autentický byl, i když vyprávěl věci …

Category: faith Tagged: review blogComment czech faith conscience orthoschesi innerHealing

comments

Read More

Difference between Hungary and Czechia vis-à-vis Russia

So 08 října 2022

Comment on the Reddit thread “Jana Černochová, Minister of Defence of the Czech Republic, makes a statement” and answer to the question by rocygapb)

Why is Hungarys suffering a case of amnesia? What is different between these countries that suffered soviet occupation and violence?

There were so many differences (I …

Category: faith Tagged: review blogComment Czechoslovakia Communism Normalization justice politics sociology EU convervatism

comments

Read More

Papež a válka

Ne 01 května 2022
Papež modlící se o samotě v dešti na svatopeterském náměstí

Jinak obecně. Myslím, že kromě Ruské federace a Putina je zatím největším poraženým z Ukrajinské války Církev. My všichni křesťané jsme velvyslanci Boží a nositelé imago Dei a nejlepším obrazem Božím, který nevěřící kolem nás mohou spatřit, my všichni se modlíme „posvěť se Jméno Tvé“ (snažím se tady zreprodukovat křesťanskou …

Category: faith Tagged: Ukraine justWar politics pope blogComment czech

comments

Read More

On Vampires

Ne 24 ledna 2021

(my comment regarding vampires on AO3)

Technical question of the day. Would the Homonum Revelius spell reveal a hiding vampire? I figure it will reveal a hiding werewolf but they’re still sort of human. Aren’t vampires supposed to be “dead” and so would such a spell reveal them …

Category: faith Tagged: review harryPotter blogComment

comments

Read More
Page 1 of 4

Next »