Evangelium království

Sun 29 July 2018

(kázání pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 29. července 2018)

Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“

—Marek 1:14-15

Když se zeptám křesťanů na to, co je evangelium, většinou dostanu celkem okamžitou odpověď ve smyslu toho, co píše apoštol Pavel v Prvním dopise Korintským, patnácté kapitole:

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.

—1. Korintským 15,3b-4

Což je ale zvláštní. Jednoduchá úvaha nám ukáže, že to nemůže být to, co Ježíš kázal, když chodil po světě. „Jednou až možná budu ukřižován na kříži, tedy já to ještě nevím, že se tak stane, ale kdybych to náhodou věděl, a když ve mně potom někdy uvěříte …“. To zjevně nedává smysl. A proto je dobré si připomínat slovo, které máme jako základ dnešního kázání. Zde máme doslova napsáno, co Ježíš měl jako základ svého učení, když chodil po zemi. Takové jiné evangelium, nebo druhou polovinu evangelia.

Při prvním přečtení vidíme, že Ježíšovo sdělení má tři části:

  1. Naplnil se čas
  2. Přiblížilo se Boží království
  3. Čiňte pokání a věřte evangeliu

Naplnil se čas

Začátek Ježíšova kázání nás odkazuje k tomu, že se čas naplnil. K plnosti času jsou dva možné komentáře. Většinou, když slyším biblické pojednání o čase, tak je to především o pojmech καιρός a χρόνος a rozdílech mezi nimi. Vzhledem k tomu, že nehodlám předstírat, že umím řecky, tak se raději budu věnovat druhému tématu. Totiž o přítomnosti.

Kdykoli se v životě dostanu do těžké nebo nepříjemné situace, moje první reakce je zatnout zuby, zabrat a doufat, že problém přejde a bude zase líp. To není samo o sobě úplně špatné, ale problém je, že většinou mám tendenci odkládat svůj vztah s Pánem Ježíšem Kristem a Jeho chválu až na ten čas, kdy všechny problémy budou vyřešeny. Tak nějak mám tendenci si představovat, že ten opravdový křesťanský život se tak trochu má podobat životu v lázních. Žádné problémy, tichá hudba, příjemná společnost a dobré jídlo s vychlazenými nápoji. To je přece to, co nám Pán Ježíš zaslibuje, když tvrdí, že přišel proto, abychom měli život, a to život v plnosti, ne?

Náš život se ale málokdy podobá tomu vysněnému životu v Poděbradech lázních. A tak spíše nežli žít opravdový křesťanský život ve společenství Pána Ježíše Krista pak mám tendenci se zaťatými zuby čekat, kdy už konečně všechny moje problémy budou vyřešeny a kdy už konečně začne ten vysněný život v nebi. Bojím se, že mnozí takhle, místo aby doopravdy žili,, dokážou jenom přežít podstatnou část svého života.

Písmo nás na mnoha místech nabádá k přesnému opaku. Žít naplno život s Pánem Bohem bez ohledu na okolnosti. „Toto je den, který stvořil Pán, jásejte a radujte se z něho!“, „Nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy!“, nebo dokonce v jazyku Bible Kralické „kaž Slovo Boží v čas i v nečas“. Pán Ježíš věděl, že se již čas naplnil, my víme, že už je dokonáno, a tak kázal evangelium i ve chvíli, kdy byl Jan Křtitel pronásledován a ve vězení a čekal na smrt a my stejně můžeme žít s Pánem Bohem i v tomto okamžiku, a ne jen se zatnutými zuby čekat, že se to jednou zlepší, nebo naopak jenom vzpomínat na to, jak to bylo krásné, když jsme se jednou s Pánem Bohem potkali.

Přiblížilo se Boží království

Toto je podle mého samotný základ Ježíšova kázání. Sliboval jsem, že nebudu předstírat, že rozumím řecky, když to není pravda, ale teď neodolám pochlubit se tím, co jsem se někde dočetl. Většina moderních evropských jazyků má prý problém v tom přeložit správně tvar slova, který my zde máme v minulém čase. Řecký tvar prý není jednoduchý minulý čas, jako kdyby Království nebeské už bylo tady a dějiny spásy už skončily. Do jisté míry jistě, prý toto slovo navazuje na to, co jsme říkali, že se čas naplnil, a nemusíme tedy jenom doufat, že jednou v budoucnosti snad budeme moci začít žít s Pánem Bohem, ale zároveň je to slovo aktivní, které odkazuje k právě probíhajícímu ději. Jako kdyby zároveň království už tady bylo, ale zároveň ještě teprve přicházelo. Slyšel jsem přirovnání, že to může vypadat jako kdyby do našeho normálního světa padaly veliké cákance Božího království; nebo ne zcela přesný, ale dramatický překlad tohoto výroku, že se Království Boží prolamuje do našeho světa.

K tomu ostatně také odkazuje Pán Ježíš citovaný v Lukášově evangeliu (17:21), že Království Boží je mezi námi. Nemusíme ho hledat někde v exotických končinách světa, ale právě mezi námi, v našem každodenním životě, se můžeme setkávat s Pánem Bohem.

Čiňte pokání a věřte evangeliu

Důležité je nejenom správně chápat, ale také vědět, co tedy s daným biblickým slovem máme aktivně dělat. Dovolte mi, abych si tady pomohl krátkou vzpomínkou.

Když jsem byl kluk, moje babička z matčiny strany, žila na Újezdu na Malé Straně. Jezdili jsme k ní tehdy poměrně často a většinou jsme přestupovali na stanici metra Malostranská. Bylo to s osmdesátých letech a jako mladý teenager jsem tehdy docela těžce nesl atmosféru zahnívajícího husákovského reálného socialismu. Proto si pamatuji, jak na mě vždycky zapůsobilo, když jsem se koukal na vrcholu eskalátorů na Malostranské na překrásnou sochu Naděje od Matyáše Brauna z Kuksu. I když jsem tehdy ještě do kostela nechodil a kdybyste se mě zeptali, tak bych Vám řekl, že v Boha nevěřím, přesto mě pohled na tuto sochu vždycky připadal jako pohlazení, jako ujištění o tom, že ještě stále existuje naděje a že jednou bude lépe.

Po mnoha letech jsem se k této soše zase vrátil, když se sbor, do kterého teď normálně v neděli chodíme, začal scházet v Malostranské besedě a já se zase můžu každou neděli kochat pohledem na tuto nádheru. Ten sbor, do kterého chodíme, je anglicky mluvící a sestává se většinou z cizinců. Mnoho z nich, když jsem se jich ptal, co je zaujalo na Češích prvního, tak mi odpověděli, že se lidé na ulicích a v dopravních prostředcích málo usmívají. Jako kdyby český národ propadl smutku a beznaději. Věřím tomu. Dokonce bych si troufal tvrdit, že z celé trojice hlavních křesťanských ctností, víry, naděje a lásky, sice možná největší je láska, ale řekl bych, že našemu národu nejvíce schází naděje.

Naděje v to, že naše jednání a naše životy mají smysl. Tolikrát v historii jsme vyrazili s naději, že už bude lépe, abychom nakonec zase skončili v nějaké katastrofě (od Reformace, přes národní obrození, První republiku, porážka nacistického Německa, osmašedesátý), že už vždycky spíše očekáváme nějakou katastrofu, nežli vítězství. Pobýval jsem několik let v cizině a znovu a znovu jsem byl překvapován obrovskou jistotou všech lidí kolem mě, že jejích jednání povede k očekávanému výsledku, že pomáhají tomu prolamování se Božího království do normálního světa. Jistě mnoho bylo možné odbýt s poukazem na povrchní potřebu pozitivního myšlení, ale když jsem si uvědomil, jak moc žiji ve stínu středoevropského očekávání katastrofy a marnosti našeho díla, začal jsem se trochu stydět.

Myslím, že právě v současné celospolečenské situaci, ale i v našem osobním životě, je pro nás Čechy tady jasné přikázání „Věřte evangeliu!“. Nemáme očekávat katastrofu, nemáme si myslet, že náš život stojí za …, ale máme zde přikázáno skutečně očekávat Království Boží přicházející do našich životů a do našich okolností a že má cenu tomuto prolamování se pomáhat.

Amen.

Category: faith Tagged: sermon czech

comments


Pokud nebude hnutí ANO trvat na účasti A. Babiše ve vládě, měli bychom …

Wed 07 February 2018

(odpověď v interním dotazníku KDÚ-ČSL)

Podle mého „na jednání o naší případné účasti ve vládě přistoupit“. Zde je můj komentář (který se do formuláře nevešel).

Zároveň zcela souhlasím s tím, že lidovci (a každá politická strana) vstupovala do voleb s tím, že jsou ochotni se zasazovat o správu věcí veřejných …

Category: faith Tagged: politics KDÚ czech

comments

Read More

O panu Drahošovi a ozbrojení obyvatelstva

Wed 24 January 2018

(komentář k diskusi na Facebooku k včerejší diskusi prezidentských kandidátů panů Drahoše a Zemana)

Byl jsem z té včerejší diskuse upřímně nešťastný (tedy z pěti minut, které jsem vydržel sledovat).

Ne, proto, že by novinář Primy byl neschopný minimální novinářské práce a jenom se snažil přivést diváctvo co nejvíce do …

Category: faith Tagged: blogComment czech politics sociology cultureWar criminology policing

comments

Read More

Podpora kandidátů na prezidenta

Thu 14 December 2017

(z emailové diskuse)

K obavám z roztříštěnosti:

Pokud v prvním kole bude mít Zeman více než 50% hlasů, bude zvolen. Pak je úplně jedno, kolik hlasů dostane Drahoš a Fišer. Pokud v prvním kole nedostane více než 50%, a předpokládejme, že do druhého kola se dostane, pak záleží na kandidátovi …

Category: faith Tagged: politics czech blogComment

comments

Read More

Úvaha postvolební

Sun 22 October 2017

Co jsem napsal dnes ráno jednomu kamarádovi na IM:

Tak já Ti nevím. Jsem hodně nešťastnej z té včerejší post-volební diskuse předesedů vítězných stran. Kromě toho, že jsou morálně radikální názory dost neuctivé k milionu a půl našich spoluobčanů, tak efektivně dotlačili Bureše k tomu, že v této chvíli jediná …

Category: faith Tagged: politics czech cultureWar conservatism

comments

Read More

1. září 1939

Wed 08 March 2017

W. H. Auden

Původní překlad anglického originálu vytvořil Ivo A. Benda, upraveno.

Sedím v jedné z putyk
Na Dvaapadesáté ulici
Jsem nejistý a mám strach
Zatímco umírají chytré naděje
Ubohého, nepoctivého desetiletí:
Vlny hněvu a strachu
Cirkulují v jasných
I temných zemích světa
A tíží naše soukromé životy;
Nevyslovitelný pach …

Category: faith Tagged: czech poem

comments

Read More

Láska nebo strach. Vyberte si.

Tue 07 March 2017

Dan Drápal napsal do dnešních (7. února) Lidových novin velice hezký článek „Co chybí Junckerovým scénářům.“ V zásadě mi nezbývá, nežli s ním souhlasit, ale přece jenom bych rád přičinil několik poznámek na jeho okraj.

Jednak je asi třeba zdůraznit, že je velice dobře, že nějaká Bílá kniha vůbec vznikla …

Category: faith Tagged: blogComment czech politics EU

comments

Read More

Harry Potter … poznámky jako odpověď

Sat 18 February 2017

Argonantus napsal poměrně rozsáhlou recenzi všech románů Harryho Pottera. Pokusím se zachovat starověce a dodat dostatečně dlouhé citace, aby to dávalo smysl.

Category: faith Tagged: harryPotter review czech feminism

comments

Read More

Nezlořeč králi

Mon 16 January 2017

(původně psáno jako odpověď příteli na podzim 2016, ještě před zvolením pana Trumpa za amerického prezidenta)

V poslední době mnoho lidí zlořečilo zvláště v Praze panu presidentu Miloši Zemanovi. A to nikoliv v soukromí, ale na veřejných shromážděních.

Dovol mi abych se k tomuhle vyslovil, protože si myslím, že tohle …

Category: faith Tagged: czech politics cultureWar Bible

comments

Read More

Otevřený dopis katolickému příteli

Sat 26 November 2016

Povídali jsme si trochu o ekumenismu a Večeři Páně (resp. svátosti Eucharistie; pro zjednodušení dále „Večeře Páně“, ale nechci se tím nijak evangelicky vymezovat) a když jsem se vrátil na místo na zbytek programu, tak jsem si uvědomil, že bych Ti chtěl říci ještě něco. Nechtělo se mi ale otravovat …

Category: faith Tagged: ecumenism Catholics czech

comments

Read More

KChO konference 2016: Změním úděl svého lidu

Mon 17 October 2016

Stále přemýšlím o přednášce „Změním úděl svého lidu“ na Katolické charismatické konferenci 2016, kterou měli Kateřina Lachmanová a Pavola Streža. Celou dobu co jsem tu přednášku poslouchal jsem přemýšlel o Nehemiášovi. Ani Kateřina, ani Pavol, ho v přednášce nezmínili (pokud se nemýlím, nebo rozhodně to nebylo dominantní téma), ale myslím …

Category: faith Tagged: czech forgiveness

comments

Read More

Tož tu Evropu už máme, teď potřebujeme ještě nějaké Evropany

Sun 03 July 2016

V tomto okamžiku to vypadá, že absolutně všichni obyvatelé planety Země, zejména pokud žijí někde v blízkosti Evropy, cítí potřebu se vyslovit k příčinám, následkům a všemu možnému ohledně vystoupení Spojeného (zatím :)) Království z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsem sám spíše zmaten nežli co jiného z celé situace …

Category: faith Tagged: euro EU politics blogComment czech

comments

Read More

Sekularizace jako sebeochranný mechanismus

Sat 26 September 2015

Čtu si teď Halíka "Co je bez chvění není pevné" a a zaujala mě tam myšlenka (od kohosi třetího, ale nemůžu teď ten citát konkrétně najít), že odmítnutí Boha je často odmítnutím minulosti a paměti, protože skutečná Přítomnost není možná s odmítnutím některé části života. Hrozně se mi to zalíbilo …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More

Poznámky z KChO 2015-07-09

Thu 09 July 2015

P. Vojtěch Kodet … příběh o bohatém mladíkovi (Mk 10)

Prvoplánová zvěst tohoto příběhu je skutečně znepokující (konec konců po otci jsem zdědil nějaké jměni). To je otázka velice osobní, ale myslím, že to není hlavní otázka tohoto textu. Konec konců Kristus nepřinesl nový zákon, takže je hloupé udělat z tohoto …

Category: faith Tagged: czech KChO Kodet sermon Bible

comments

Read More

Z nebeské slávy sestoupil k nám

Thu 12 December 2013

(Vánoční kázání pro Prague Christian Fellowship na 15. prosince 2013)

Nevyrůstal jsem v křesťanské rodině, ani jeden z mých rodičů nechodil do kostela a nikdy mě neučili o Bibli nebo křesťanství více nežli co „vzdělaný člověk“ má vědět. Ale moji rodiče nebyli ateisti, nebyli proti křesťanství: vždycky jsme měli v …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More

Odpověď Danu Drápalovi

Wed 18 September 2013

(veřejná odpověď jako reakce na jeho článek)

Ahoj, Dane,

strávil jsem teď pozdněvečerní chvíli čtením Tvých článků duchovních i politických a chtěl bych Ti moc poděkovat. Většina mi jich moc potěšila a i když se vším nesouhlasím na 100 %, tak jsem musel s překvapením konstatovat, že mám pocit, že se …

Category: faith Tagged: czech politics

comments

Read More
Page 1 of 1