1. září 1939

Wed 08 March 2017

W. H. Auden

Původní překlad anglického originálu vytvořil Ivo A. Benda, upraveno.

Sedím v jedné z putyk
Na Dvaapadesáté ulici
Jsem nejistý a mám strach
Zatímco umírají chytré naděje
Ubohého, nepoctivého desetiletí:
Vlny hněvu a strachu
Cirkulují v jasných
I temných zemích světa
A tíží naše soukromé životy;
Nevyslovitelný pach smrti
Prohřešuje se v zářijové noci.

Exaktní bádání
Může odhalit všechny prohřešky
Od Luthera až po dnešek,
Které dohnaly naši kulturu k šílenství.
Vzpomeňte si, co se stalo v Linci,
Jaká monstrózní představa vytvořila
Psychopatického boha:
Já i svět už víme,
Co se učí děti ve školách.
Ti, kterým se děje zlo,
Zlem zase oplácejí.

Vyhnanec Thukydides věděl
Všechno, co řeč může říci
O demokracii, věděl
Co dělají diktátoři,
A jaké stařecké bláboly povídají
Lhostejnému hrobu;
Analyzoval vše ve své knize,
Vypovězené osvícenství,
Bolest vytvářející návyk,
Korupci a zármutek:
To vše musíme znovu vytrpět.

Do tohoto neutrálního vzduchu,
Kde slepé mrakodrapy hlásají
Ze své závratné výše
Sílu kolektivního člověka,
Každý jazyk chrlí
Své vlastní marné výmluvy:
Ale jak dlouho lze žít
V euforickém snu;
Ze zrcadla zírá
Tvář imperialismu
A mezinárodní bezpráví.

Tváře u baru
Lpí na svém normálním dni:
Světla nikdy nesmí zhasnout,
Hudba musí pořád hrát,
Všechny konvence se spikly,
Aby tato pevnost
Předstírala, že je domovem;
Abychom neviděli, kde jsme,
Ztraceni ve strašidelném lese,
Děti, které se bojí noci
A které nikdy nebyly šťastné ani hodné.

Prázdné agresivní žvásty,
Jež hulákají důležití lidé,
Nejsou tak sprosté jako naše přání:
Co napsal šílený Nižinsky
O Diaghilevovi,
Platí o normálním srdci;
Neboť omyl živený v kostech
Každé ženy a každého muže,
Touží po tom, co nemůžeme mít,
Nikdo nechce univerzální lásku,
Každý chce být milován sám.

Z konzervativní temnoty
Do etického života
Přijíždějí zaměstnanci z předměstí
A opakují své ranní sliby;
„Budu věrný své ženě,
Soustředím se více na svoji práci,"
A bezmocní guvernéři se probouzejí,
Aby pokračovali v zákonem nařízené hře:
Kdo je teď může osvobodit,
Kdo může přesvědčit hluché,
Kdo může mluvit za němé ?

Nemám nic než hlas,
Abych odhalil hlubokou lež,
Romantickou lež v mozku
Smyslného člověka z ulice
A lež Úřadů,
Jejichž budovy ční do nebe:
Neexistuje nic takového jako stát
A nikdo neexistuje sám;
Hlad nedává volbu
Občanům ani policistům;
Buď budeme milovat jeden druhého,
Nebo zahyneme.

Bezbranný pod závojem noci
Leží náš otupělý svět;
A přesto se všude rozzáří
Ironické body světla,
Kdykoli si Spravedliví
Vymění svá poselství:
Kéž já, stvořený z Erosu
A prachu jako oni,
Sužovaný stejnou
Negací a zoufalstvím,
Vzplanu pozitivní vášní.

Category: faith Tagged: czech poem

comments


Láska nebo strach. Vyberte si.

Tue 07 March 2017

Dan Drápal napsal do dnešních (7. února) Lidových novin velice hezký článek „Co chybí Junckerovým scénářům.“ V zásadě mi nezbývá, nežli s ním souhlasit, ale přece jenom bych rád přičinil několik poznámek na jeho okraj.

Jednak je asi třeba zdůraznit, že je velice dobře, že nějaká Bílá kniha vůbec vznikla …

Category: faith Tagged: blogComment czech politics EU

comments

Read More

Harry Potter … poznámky jako odpověď

Sat 18 February 2017

Argonantus napsal poměrně rozsáhlou recenzi všech románů Harryho Pottera. Pokusím se zachovat starověce a dodat dostatečně dlouhé citace, aby to dávalo smysl.

Category: faith Tagged: harryPotter review czech feminism

comments

Read More

Nezlořeč králi

Mon 16 January 2017

(původně psáno jako odpověď příteli na podzim 2016, ještě před zvolením pana Trumpa za amerického prezidenta)

V poslední době mnoho lidí zlořečilo zvláště v Praze panu presidentu Miloši Zemanovi. A to nikoliv v soukromí, ale na veřejných shromážděních.

Dovol mi abych se k tomuhle vyslovil, protože si myslím, že tohle …

Category: faith Tagged: czech politics cultureWar Bible

comments

Read More

Otevřený dopis katolickému příteli

Sat 26 November 2016

Povídali jsme si trochu o ekumenismu a Večeři Páně (resp. svátosti Eucharistie; pro zjednodušení dále „Večeře Páně“, ale nechci se tím nijak evangelicky vymezovat) a když jsem se vrátil na místo na zbytek programu, tak jsem si uvědomil, že bych Ti chtěl říci ještě něco. Nechtělo se mi ale otravovat …

Category: faith Tagged: ecumenism Catholics czech

comments

Read More

KChO konference 2016: Změním úděl svého lidu

Mon 17 October 2016

Stále přemýšlím o přednášce „Změním úděl svého lidu“ na Katolické charismatické konferenci 2016, kterou měli Kateřina Lachmanová a Pavola Streža. Celou dobu co jsem tu přednášku poslouchal jsem přemýšlel o Nehemiášovi. Ani Kateřina, ani Pavol, ho v přednášce nezmínili (pokud se nemýlím, nebo rozhodně to nebylo dominantní téma), ale myslím …

Category: faith Tagged: czech forgiveness

comments

Read More

Tož tu Evropu už máme, teď potřebujeme ještě nějaké Evropany

Sun 03 July 2016

V tomto okamžiku to vypadá, že absolutně všichni obyvatelé planety Země, zejména pokud žijí někde v blízkosti Evropy, cítí potřebu se vyslovit k příčinám, následkům a všemu možnému ohledně vystoupení Spojeného (zatím :)) Království z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsem sám spíše zmaten nežli co jiného z celé situace …

Category: faith Tagged: euro EU politics blogComment czech

comments

Read More

Sekularizace jako sebeochranný mechanismus

Sat 26 September 2015

Čtu si teď Halíka "Co je bez chvění není pevné" a a zaujala mě tam myšlenka (od kohosi třetího, ale nemůžu teď ten citát konkrétně najít), že odmítnutí Boha je často odmítnutím minulosti a paměti, protože skutečná Přítomnost není možná s odmítnutím některé části života. Hrozně se mi to zalíbilo …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More

Poznámky z KChO 2015-07-09

Thu 09 July 2015

P. Vojtěch Kodet … příběh o bohatém mladíkovi (Mk 10)

Prvoplánová zvěst tohoto příběhu je skutečně znepokující (konec konců po otci jsem zdědil nějaké jměni). To je otázka velice osobní, ale myslím, že to není hlavní otázka tohoto textu. Konec konců Kristus nepřinesl nový zákon, takže je hloupé udělat z tohoto …

Category: faith Tagged: czech KChO Kodet sermon Bible

comments

Read More

Z nebeské slávy sestoupil k nám

Thu 12 December 2013

(Vánoční kázání pro Prague Christian Fellowship na 15. prosince 2013)

Nevyrůstal jsem v křesťanské rodině, ani jeden z mých rodičů nechodil do kostela a nikdy mě neučili o Bibli nebo křesťanství více nežli co „vzdělaný člověk“ má vědět. Ale moji rodiče nebyli ateisti, nebyli proti křesťanství: vždycky jsme měli v …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More

Odpověď Danu Drápalovi

Wed 18 September 2013

(veřejná odpověď jako reakce na jeho článek)

Ahoj, Dane,

strávil jsem teď pozdněvečerní chvíli čtením Tvých článků duchovních i politických a chtěl bych Ti moc poděkovat. Většina mi jich moc potěšila a i když se vším nesouhlasím na 100 %, tak jsem musel s překvapením konstatovat, že mám pocit, že se …

Category: faith Tagged: czech politics

comments

Read More
Page 1 of 1