Poznámky z KChO 2015-07-09

Čt 09 července 2015

P. Vojtěch Kodet … příběh o bohatém mladíkovi (Mk 10)

Prvoplánová zvěst tohoto příběhu je skutečně znepokující (konec konců po otci jsem zdědil nějaké jměni). To je otázka velice osobní, ale myslím, že to není hlavní otázka tohoto textu. Konec konců Kristus nepřinesl nový zákon, takže je hloupé udělat z tohoto příběhu paragraph tvrdící, že každý katolík se musí vzdát všeho svého majektu.

Myslím, že to více znamená, že každý z nás máme nějaké zatvrdlé místo v srdci, nějakou smradlavou hromádku svinstva, kterou se snažíme ignorovat, nebo schovat před Pánem a vyčistit bez Jeho pomoci (protože se bojíme, že by ta hromádka nás mohla odradit). Jeho hromádka byly peníze, co je naše?

Markéta dodala, že podstatné je, že to co právě děláme jako svoje poslání musíme dělat naplno. Nemůžeme to dělat jenom napůl, nemůžeme si nechávat něco stranou. Ale to kam nás Pán Bůh povovlává musíme přjmout naplno.

Michelle Moran: Když zavolá Pán

(vedoucí organizace koordinující Katolické charistmatické hnutí a šéfka jeho evropské části)

Žijeme v sekulární společnosti, ve společnosti která nevychází z duchovních zásad a musíme se za ní modlit.

„Adame, kde jsi?“ Adam se skrává, když nás Bůh hledá.

Nebezpečí je, že na začátku jsme rychlí v následování, ale pak nalezneme svoji pohodu, odpočinutí, odpočinutí a Pána Boha ve spánku neslyšíme. Nejsme povoláni k odpočívání ale k tomu abychom byli poutníci, kteří jsou vedeni dál a dále mocí Ducha Božího.

Pastor rostoucího sboru dostal slovo o tom, že jeho sbor poroste. Jeho reakce bylo, že padl na kolena a rozplakal se. Ptali se ho proč a jeho odpověď byla, že ví, kolik ho stál růst jeho sboru dosud.

Evangelium není "Buď křesťanem a všechno bude v pořádku". Je to pravda, ale ne celá. Pravda je, že nás to bude stát všechno. Bude nás to stát náš život. Ale samozřejmě i tato cena je v pořádku za to, co dostaneme.

Na začátku knihy Deuteronomium Mojžíš znovu ujišťuje děti Boží. „Viděli jste Boha v poušti …“ I v poušti, kde jsme možná teď, můžeme vidět Boha. Na poušti můžeme dojít k vodám.

{mezichrupka}

Jednou z metod jak slyšet Pána Boha je „zabydlet se v Slově Božím“ (prý z Jana). Jsme skutečně zabydleni v Slově Božím?

Druhou metodou jak slyšet Boha je žít ve společenství. Potřebujeme se navzájem! Jsem Kristem pro druhé anebo jsem jedním z těch komu se ostatní chtějí vyhnout.

Category: faith Tagged: czech KChO Kodet sermon Bible

comments

Page 1 of 1