Ohrožuje „manželství pro všechny“ tradiční rodinu?

Čt 27 října 2022

(k diskusi na interní lidovecké skupině na Facebooku)

Hodně dlouho jsem přemýšlel jestli se k této otázce vyjadřovat, protože obecně se snažím otázkám homosexuálních vztahů spíše vyhýbat (každý si musí vybrat bitvu, kde se investuje), ale nakonec mi připadne, že tohle vlákno vypadá docela civilizovaně, a tak mi to nedá. Mohl bych to napsat podrobněji ale asi nemám čas na více nežli jenom na jednotlivé teze.

  1. I když si myslím, že rodina není nejdůležitější křesťanská hodnota (o čemž podle mého to kázání především bylo, viz výše), tak je rozhodně velice důležitá a ochrana rodiny by měla být součástí jakékoli křesťanské politiky.
  2. Když si čtu Gen 2:24 („Proto opustí muž otce i matku …“), vidím jasně, že manželství jako vztah jednoho muže a jedné ženy je původně míněným standardním vztahem a cokoli jiného je odchylka od standardu (uznávám většinu námitek křesťanských zastánců LGBT, že většina ostatních citátů používaných v této argumentací, které se výslovně anebo zdánlivě věnují homosexuálnímu chování jsou buď nejasné nebo velice ovlivněné kontextem).
  3. Chápu homosexuální chování jako svého druhu duševní poruchu (nejsem psychiatr, takže si netroufám tvrdit, že to opravdu je duševní porucha, navíc jsem si jist, že něco co se týká kolem tří set milionů lidí, nebude mít jednu příčinu a jednu podstatu), představte si jakousi formu schizofrenie, která zatemňuje jenom jednu část myšlení. V podstatné části případů ji nejsme schopni léčit, většinou není přímo nijak nebezpečná (takže není nutná hospitalizace) a pro pohodlný život postižených je potřeba vytvořit specifické podmínky.
  4. Připadne mi zcela řádné takto postiženým pomoci, aby mohli žít (jak jenom možno) normálním pokojným životem. Institut registrovaného partnerství mi připadne jako velice dobrý kompromis v tomto směru (jestli se to nemá jmenovat trochu jinak, je otázka). Asi bych přímo nepřidal ustanovení „Práva a povinnosti partnerů v registrovaném partnerství jsou totožná s právy a povinnostmi manželů.“ nebo něco podobného, protože by bylo minimálně dobré všechna ta ustanovení projít a promyslet, jak jsou aplikovatelná na registrované partnery, ale v zásadě je to to, čeho bych chtěl dosáhnout. Rozhodně by to chtělo legislativní akce na dotažení věcí, které snad ještě chybějí (nevím přesně o co se teď jedná, Wikipedie zmiňuje třeba chybějící ekvivalent společného jmění manželů, otázky adopce & spol. jsou složité a nechci se k nim úplně vyslovovat, ale v zásadě si nemyslím, že adopce dvěma homosexuály je o tolik horší nežli když dítě má třeba rozvedená matka nebo ovdovělý otec … ani v jednom se případě se nejedná o kompletní rodičovský pár). Co zmiňuje bratr Navrátil mi také připadne jako docela zajímavé.
  5. Teď konečně k tomu ohrožování manželství. Ano, myslím si, že instituce manželství je v současné době ohrožena z mnoha stran, ale obávám se, že homosexuální vztahy jsou někde daleko v poměrně dlouhé frontě pachatelů. Obávám se, že portrétování homosexuálů jako nepřátel manželství je velice podobné jako portrétování muslimů jako nepřátel křesťanství v Česku. Lepší si vybrat nedůležitého slabého nepřítele, na nenávisti k němuž se mohou vytvořit sjednocené šiky (jak ostatně zmiňoval už pratatík Goebbels, základem sjednocení je vytvoření obrazu nepřítele a není už úplně důležitého jakého) nežli se bít se skutečným mocným nepřítelem, který nás jednak může porazit a navíc by mohl nehezky ukázat na naší vlastní hříšnost a nedostatečnost. Podle mého skutečnými nepříteli manželství v této zemi jsou staří známi: nevěra, domácí násilí, rozovodovost přes padesát procent sezdaných manželství, nedostatečné vzdělávání a podobně. Dělat něco s těmito nepřáteli by bylo moc práce, navíc by se to mohlo nepříjemně dotknout mnohých z nás, tak se raději budeme věnovat homosexuálům, protože jich je málo a můžeme nad nimi jednodušeji alespoň symbolicky vítězit.
  6. Přesto, co jsem teď napsal, bych „manželství pro všechny“ (míněno zejména pro gaye) neuzákoňoval, ale zároveň jsem zcela důrazně proti, aby se právě ne příliš podstatný problém homosexuálních vztahů tahal až do Ústavy. To druhé je snad celkem jasné z toho co jsem napsal, co se týče zachování manželství fakticky jenom jako manželství mezi mužem a ženou, myslím si, že ani přes nápor rozvodů, lidí žijících na hromádce a také homosexuálních vztahů, bych zachoval manželství jako ideál, o který se stále snažíme, v té podobě jak ho Pán Bůh ustanovil. Obecně si myslím, že je dobré zachovávat ideály ve své čisté podobě, i když je nedokážeme dodržovat. Víme alespoň o co se máme snažit. A samozřejmě, myslím si, že bychom měli tento ideál udržovat zejména jako výzvu rozvádějícím se a nevěrným, homosexuálové si asi opravdu často nemohou pomoci.

Category: faith Tagged: politics czech homosexuality Bible marriage


Page 1 of 1