To přece ví každé malé dítě

Po 22 dubna 2019

Někde v nějaké diskusi jsem zmínil, že přece každé malé dítě ví, co je Geiger a tak jsem neodolal a přepíšu sem příslušnou úvahu Karla Čapka (ze sbírky novinových sloupků „V zajetí slov“, Svoboda, Praha, 1969, str. 135):

To přece ví každé malé dítě. To mi řekl jeden automobilista, když jsem se prozradil, že nevím zcela jasně, co je to kardanový převod. Od té doby se dívám na každé malé dítě s jistou úctou jakožto na tvora, který ví, co je kardanový převod. Když jsem se před mnoha lety nevěděl, co je kosinus, nebo kdy vládl Karel VI., říkali mi profesoři s výčitkou, že to přece ví každé malé dítě. Onehdy jsem dokonce četl v národohospodářském článku, že prý dnes už ví každé malé dítě cosi o zlatém standardu nebo preferenčních clech. Přátelé, tyhle malé děti jsou prostě zázračné; vědí všechno. Kdyby se sebralo, co podle tvrzení nás dospělých zná každé malé dítě, vydalo by to velmi slušný naučný slovník o čtrnácti svazích. Kdyby jediný dospělý člověk znal všechno, co „ví každé malé dítě“, nebylo by to s ním k vydržení, jak by řinčel svými znalostmi. S dětmi je to lepší; každé malé dítě sice ví, co je to kardanový převod a že bimetalismus je překonané stanovisko, ale nedává to nám ostatním najevo.

Category: faith Tagged: blogComment czech

Comments