Články / articles

LSA_article.html: Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?1
Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?1
faith-based-initiatives.html: Faith-Based Initiatives analysis
Faith-Based Initiatives analysis
fre-en.html: Legal Review of Two Free Licenses Under the Czech Law
Legal analysis of the relation between GNU/GPL and the Czech law. Why I think, that these two are partly incompatible.
ipr-faq.html: Czech IPR FAQ
Snaha o FAQ o ochraně počítačových programů podle českého autorského práva
lecture.html: Právní ochrana programátorské práce z hlediska autorského práva
Přednáška pro EuroOpen o autorském právu ve vztahu k programátorům.
oplana.html: Právní rozbor dvou volných licencí z hlediska českého práva
Rozbor GPL podle českého práva. Proč si myslím, že je GPL nekompatibilní s českým právem.
outsrc.html: K pojmu outsourcingu a zakladnim problemum jeho smluvni upravy práva
Článek pro Bulletin advokacie o outsourcingu. Spíše popis nežli nějaká věda.
respekt01.html: Dopis Respektu -- reakce na clanek o Buddhovi z Vinohrad
Článek o mém vztahu k buddhismu pro Respekt
svedectv.html: Svedectví o setkávání
Moje svědectví o tom, jak jsem dospěl k Pánu Ježíši Kristu.