FAQ o ochraně počítačových programů podle českého autorského práva

Matěj Cepl
Revision 1.1 2000/02/20 20:46:31 root

Podívejte se pozorně na datum o řádek výše. Ano, to je datum poslední úpravy této stránky, kterou tady držím spíše z historických důvodů.

Toto je přehled nejčastějších otázek a odpovědí týkajcících se právní ochrany autorských práv ve vztahu k počítačovým programům. Zatím je celý dokument ve velmi zárodečném (a nedokončeném) stadiu. Prosím o komentáře, připomínky, otázky, odpovědi, kritiku, nadávky, cokoli.

Cílem rozhodně není poskytovat právní rady zdarma. To znamená, že jakékoli konkrétní dotazy vztahující se k reálné situaci, budou bez milosti likvidovány bez odpovědi. V nejlepším případě se mohou stát základem nové obecně formulované dvojice otázky a odpovědi.

Důvody pro tento postoj jsou tyto:

 1. Jako advokátní koncipient nejsem oprávněn samostatně poskytovat právní rady a cokoliv dělám, musí být zpracováváno jménem právní kanceláře, která mě zaměstnává.
 2. I kdybych mohl právní rady poskytovat, tak bez znalost všech faktů relevantních k dané věci, bych něco takového nedělal. Jediná sebemenší drobnost (z hlediska neprávníka) může zcela změnit právní posouzení celé záležitosti a tak podávání rad pouze po Internetu bez znalosti konkrétních faktů a bez rozhovoru s potencionálním klientem považuji za vrchol nemravnosti hraničící s podvodem.
 3. Abych mohl připravit skutečně spolehlivou odpověď na konkrétní otázky, musel bych jejich přípravě věnovat mnohem více času, nežli mám k dispozici.
 4. V neposlední řadě, zcela brutálně řečeno, hodlám se poskytováním právních rad živit, a tak nevím, proč bych je měl dávat zadarmo.

Jakékoli připomínky k tomuto dokumentu, zejména další otázky, prosím posílejte na moji adresu.

Tento dokument v žádném případě nemá být právní radou a je poskytován "jak stojí a leží". Ačkoli jsem se snažil připravovat dokument pečlivě a opravovat jakékoli chyby, které jsem v něm nalezl, nebo na které jsme byl upozorněn, je pravděpodobné, že nějaké chyby stále obsahuje. Pokud se při řešení svých právních problémů spolehnete na tento dokument a následkem toho Vám vznikne škoda (což je pravděpodobné, pokud nejste právníky), znamená předchozí věta, že nejsem povinen tuto škodu hradit zcela ani zčásti. Byli jste varování.

Díky všem následujícím přispivatelům, kteří mi pomáhají splnit můj sen, aby výsledek v duchu open source dosahoval co největší kvalitu obsahu:

Honza Jiroušek
za nápad vytvořit tento FAQ, za formulování mnoha otázek a za trpělivost v překonávání rozdílů mezi právničtinou a češtinou,
osazenstvo listu freesoft@freesoft.cz
za vydatnou pomoc jak kvalitními otázkami tak tím, že mě vyprovokovali k dalším odpovědem.
Jirka Čermák
za odpověď na otázku týkající se rozhodného práva.

Úvodní informace

Co to jsou volné licence?

Pod pojmem volné licence rozumím (podle české právnické terminologie) smlouvy o šíření děl, které vyhovují Open source defintiion (OSD). Základní myšlenkou této definice je, že každý uživatel počítačového programu musí mít přístup ke zdrojovému kódu aplikace a musí být oprávněn vytvářet a dále volně šířit odvozená díla. Tato definice je velice zjednoušená, pro podrobnější pochopení doporučuji přečíst OSD. [Prosím o doplnění!]

Přestože se běžně používá termínu "licence", jedná se skutečně smlouvy o šíření děl podle autorského zákona, nikoli licence ve smyslu § 508 obchodního zákoníku.

Jedná se zejména o tyto smlouvy:

GNU General Public Licence
Nejklasičtější, nejstarší a nepřísnější volná licence. Hlavní idea je, že GPL nejenom dovoluje každému uživateli vytvářet odvozená díla (to každá volná licence), ale GPL zakazuje vytvářet odvozená díla, která by nebyla volná.
BSD licence
Původní licence pod kterou byly šířeny počítačové programy vyvinuté v okruhu kolem University of California at Berkeley. Představuje druhou největší větev volných licencí, která je (na rozdíl od GNU/GPL) co nejbenevolentnější. Proto je možné, aby na základě původně volného díla bylo vyvinuto dílo vlastnické. Původní BSD licence navíc obsahuje velmi kontroverzní "reklamní ustanovení", které přikazuje autorům odvozených děl uvádět, že odvozený program obsahuje kód vyvinutý univerzitou v Berkeley. Toto reklamní ustanovení bylo mnohokrát podrobeno zdrcující kritice.
X Consortium licence
Odvozená od předchozí licence, zejména je odstraněno reklamní ustanovení. Výsledkem je pravděpodobně nejliberálnější licence možná. V podstatě obsahuje akorát svolení s vytvářením a šířením odvozených děl a výhradu odpovědnosti za škodu.
OpenContent Principles / License (OP/L)
Mezi uživateli počítačových programů mnohem méně známý, ale velice zajímavý pokus přenést principy vyvinuté původně pro počítačové programy na jiné dokumenty. Je jednou ze dvou licencí, které jsou analyzovány v mé analýze volných licencí.
Artistic Lincese
Kombinovaná licence původně vyvinutá pro programovací jazyk Perl. Dodnes je používána především v komunitě příznivců tohoto programu. Její celková [ne]kvalita byla mnohokráte podrobována kritice.
Mozilla Public License
Licence vytvořená v rámci projektu Mozilla. Umožňuje začlenění volných děl jako součástí větších vlastněných celků (v případě Mozilly např. částí vyvinutých pro internetový prohlížeč v internetových serverech firmy Netscape, které nebyly uvolněny). Její modifikace pod názvem Netscape Public License dává některá práva jednostraně společnosti Netscape Corp.
The Q Public License
Volná licence pro šíření Qt knihovny pro snadnější vytváření uživatelského prostředí v prostředí UNIXu. [Prosím, opravte mě!] Podobně jako NPL dává jednostranná práva původním autorům díla.

Existují nějaké jiné dokumenty na Internetu, které by se zabývali podobnou tématikou?

Co se týče obecných otázek autorského práva, tak jich jsou jistě tisíce. Mohu uvést jenom několik ukázek:

Ten Copyright myths
where is it?
The Ultimate Guide to Copyright
Sedmnáct let po poslední úpravě této stránky mě někdo upozornil, že stránka na kterou jsem před tím odkazoval je zcela mrtvá. [sic] A nabídl toto. Vypadá jako celkem slušný přehled autorskoprávní ochrany na Internetu (jeden z mnoha), takže proč ne.
Právní rozbor dvou volných licencí podle českého práva
Se skromností sobě vlastní Vám doporučuji svůj vlastní spis, ale musím se přiznat, že nevím o žádném jiném českém článku, který by se alespoň snažil být určen pro neprávníky. Přes veškerou snahu to není čtení jednoduché, a jedná se spíše o podrobné vysvětlení všech zásad na kterých volné licence stojí. Pokud se Vám jedná jenom o konkrétní závěry bez právních důvodů, je pro Vás určen tento FAQ, pokud ale chcete věcem rozumět více, buď si pořiďte nějakou učebnici autorského práva (reference někdy později) nebo si přečtěte tento dokument (tím nechci říci, že by se vyrovnal byť nejmizernější učebnici, ale je pro průměrného člověka asi nejjednodušeji dostupný).

Ochrana autorství

Jak jsou chráněna autorská práva tvůrce počítačového programu?

[Jednou to napíšu pořádně, zatím si čtěte moje analýzy.]

Studie říká, že GPL je neplatná, je chyba na straně GPL nebo českého zákona? Co můžeme udělat pro ovlivnění zákona nebo jeho výkladu? Co vyhláška Ministerstva kultury, mohla by pomoci?

Kde je chyba? Všude možně. Zejména v autorském zákoně, ale je třeba vidět i obtížně překonatelný problém v občanském zákoníku u uzavírání smluv, která se nějakou vyhláškou nezlepší (ledaže by se v autorském zákoně odboural požadavek smlouvy a výslovně by se v § 14 odst. 1 řeklo, že stačí jenom jednostranné prohlášení).

Co dělat? Jednak bych zdůraznil jako naprosto klíčový efekt existence mocné hromady volných programů jako takových. Ve chvíli kdy kapitáni průmyslu budou mít informační systémy založené na volných programech, tak jsou schopni vyvinout tlaky o jakých se linuxovým nadšencům ani nezdá.

Souhrně - vyhláška ministerstva kultury může pomoci snad v jednom bodě (i když ani to není jisté -- [prověřit]), ale pořádné řešení to nebude.

Platnost licencí

Jsou volné licence platné v Čechách?

[...]

Co to jsou za řeči kolem autorské odměny? Vznikají s autorskou odměnou nějaké problémy v platnosti volných licencí?

[...]

Jaký je praktický význam tohohle konfliktu? Jak by rozhodoval soudce v případném sporu? Jaké potenciální spory mohou nastat?

[...]

Jakou formu může mít autorská odměna? Může být i nepeněžitá, např. sláva a všeobecné uznání (jakého dosáhl Linus Torvalds)? Nezmizí problém když se odměna stanoví na 0 Kč?

[...]

Jaký je právní rozdíl mezi užitím, kopírováním, modifikací a distribucí programů?

[...]

Jak je to v případě licencí na komerční programy? Tam se přece taky nic nepodepisuje. A co když je v licenci napsáno, že tato smlouva platí podle zákona některé cizí země?

[...]

Existují další studie na tohle téma? Jak je to v jiných zemích s ne-anglosaským právem?

[...]

Jak je to s přispíváním copyrightu na patche FSF?

[vysvětlit o co se jedná a pak vysvětlit, je-li možná paralela v českém právu ]

Jak je to v případě projektů s velkým množstvím přispěvatelů z různých zemí, jako je třeba jádro Linuxu?

[§§§...]

Jaké právo je rozhodné pro užití volných licencí v Čechách?

Odpověď není rozhodně jednoduchá. Ve svém rozboru jsem se jí vyhnul a nabídnul jsem jenom velmi zjednodušenou verzi. Naštěstí jsem dostal poměrně obsáhlejší (byť také nikoli kompletní, to by bylo mnohastránkové dílko) odpověď v e-mailu jako kritiku mého rozboru od studenta 5. ročníku PF UK, Jiřího Čermáka (jeho odpověď jsem needitoval, kromě oháčkování, vynechání oslovení, doplnění kontextu ap.):

... rád bych vyjádřil své pochybnosti o části 2.4 Rozhodné právo [analýzy volných licencí].

Podle mně v této krátké (a tedy okrajové) pasáži slučujete místní a osobní působnost [autorského zákona, dále "AZ"] a dopouštíte se jistých nepřesností. Tedy dle mého názoru:

 1. Místní působnost AZ: (viz zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, Bernská úmluva)

  U AZ obecně se uplatní princip teritoriality. Ten je zakotven v Bernské úmluvě a je nutno jej použít dle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním přednostně. K Bernské úmluvě přistoupila většina stázů, takže lze mluvit v obecném měřítku:

  Podle principu teritoriality se vždy uplatní AZ toho státu, kde došlo k užití (zneužití) díla. Zkrátka se použije ten AZ, kde je hledána ochrana proti užití (zneužití) díla - lex loci protectionis. Neexistuje tedy kolizní problematika.

  Takže pokud v ČR dojde k zneužití autorského díla např. francouzského občana, bude soud aplikovat český AZ. (Zajimavá je pak problematika Internetu, kterou se zabývám, ale to je na delší povídání).

 2. Osobní (či věcná) působnost AZ: (viz AZ § 50 )

  Určí-li se tedy podle výše uvedených principu jako rozhodný český AZ, je nutno posoudit, zda jsou v konkrétním případě splněny podmínky osobní působnosti tohoto českého AZ. Ty jsou uvedeny - jak správně [uvádí autor] - právě v § 50. Ta se vztahuje primárně na díla českých občanů, ale TÉŽ dle § 50/2 na díla cizích státních příslušníků dle mezinárodních smluv a principu vzájemnosti. Protože touto mezinárodní smlouvou se rozumí hlavně Bernská úmluva, počet jejíž členů je velký a zahrnuje všechny významné státy (dokonce i USA), bude se osobní působnost českého AZ vztahovat v podstatě na každého.

  Z toho plyne, ze autorskoprávní předpisy (AZ) ČR se budou vztahovat v podstatě na každé dílo (software) uvedené v ČR (podle místní působnosti AZ snad vždy a podle osobní působnosti AZ skoro vždy) co se týče:

  1. určení, zda jde či nejde o autorské dílo a zda tedy požívá či nepožívá autorské ochrany,
  2. určení, jaká práva má autor či vykonavatel autorského práva,
  3. výjimky k těmto právům,
  4. doba trvání těchto práv.

  Jinak to je ale s problematikou rozhodného práva pro náležitosti uzavírání smluv. Zde by mohla přicházet v úvahu aplikace jiného právního řádu.

  Rozhodně není problematika aplikace AZ ve vztazích s mez. prvkem ujednocena a není zcela jasné, zda je možné aplikaci českého AZ omezit jen na ony 4 výše uvedené body, nebo je nutno aplikovat český AZ bezezbytku i na smluvní instituty v AZ uvedené. Jak jsem četl návrh nového AZ, mohl by být tento problém vyřešen.