Otevření nového kostela / The new church opening

Date: 8. května 2005 / 2005-05-08