Zpět Domácí stránka Matěje Cepla 05.02.2007 11:28

Site Map

Toto je přehled, který byl automaticky vygenerován z meta-tagù obsažených v každé stránce. Stránky vyšší úrovně jsou vypsány dříve.


cizi/: Directory
cizi/cermak.html: Internet a autorské právo
Problematika určení rozhodného práva a další autorskoprávní aspekty Internetu.
cizi/his-story.html: The American Revolution
The Revolutionary War was brought on by many reasons but mostly because the Colonists felt they should not be taxed without representation. Follow the events that led up to the War and then learn about the Battles of the War
cizi/homo02.html: Homosexuální partnerství?
Evangelikální rozbor biblického postoje k homosexualitě. Dobrý (á la CB), ale malá naděje na vyléčení. Přepis ze strojopisu.

clanky/: Directory
clanky/LSA2003-article.html: Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?
Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?
clanky/faith-based-initiatives.html: Faith-Based Initiatives analysis
Faith-Based Initiatives analysis
clanky/fre-en.html: Legal Review of Two Free Licenses Under the Czech Law
Legal analysis of the relation between GNU/GPL and the Czech law. Why I think, that these two are partly incompatible.
clanky/ipr-faq.html: Czech IPR FAQ
Snaha o FAQ o ochraně počítačových programů podle českého autorského práva
clanky/lecture.html: Právní ochrana programátorské práce z hlediska autorského práva
Přednáška pro EuroOpen o autorském právu ve vztahu k programátorům.
clanky/oplana.html: Právní rozbor dvou volných licencí z hlediska českého práva
Rozbor GPL podle českého práva. Proč si myslím, že je GPL nekompatibilní s českým právem.
clanky/outsrc.html: K pojmu outsourcingu a zakladnim problemum jeho smluvni upravy práva
Článek pro Bulletin advokacie o outsourcingu. Spíše popis nežli nějaká věda.
clanky/respekt01.html: Dopis Respektu -- reakce na clanek o Buddhovi z Vinohrad
Článek o mém vztahu k buddhismu pro Respekt
clanky/svedectv.html: Svedectví o setkávání
Moje svědectví o tom, jak jsem dospěl k Pánu Ježíši Kristu.

clanky/LSA2003_article/: Directory
clanky/LSA2003_article/index.html: Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?1
Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?1
clanky/LSA2003_article/LSA_article.html: Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?1
Boston Community Segregation: How Bad is a Bad?1
clanky/LSA2003_article/footnode.html: Footnotes
Footnotes
clanky/LSA2003_article/node1.html: Introduction
Introduction
clanky/LSA2003_article/node2.html: Segregation of the Boston communities
Segregation of the Boston communities
clanky/LSA2003_article/node3.html: Socio-economical characteristics
Socio-economical characteristics
clanky/LSA2003_article/node4.html: Conclusion
Conclusion
clanky/LSA2003_article/node5.html: Bibliography
Bibliography

drobky/: Directory
drobky/computer-related.html: Computer related stuff
This is a diverse collection of scripts, which I use in day-to-day life with my Linux for easing some of my chores. The additional focus is on the scripts and other computer-related stuff useful for social scientists.
drobky/duchblog.html: Esejíčky
Esejíčky
drobky/mothering-abbr.html: Abbreviations List
The list of parenting abbreviations; this is one more strange world to discover.
drobky/spiritblog.html: Ministry Blog
Ministry Blog

drobky/portfolio/: Directory

Tato stránka byla vytvořena programem "sitemap", který vytvořil Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com>.
Zpět Domácí stránka Matěje Cepla Matěj Cepl
05.02.2007 11:28 <matej@ceplovi.cz>