Návrh zákona o zásluhách Miloše Zemana

So 11 prosince 2021

Parlament se v tradici zákonů 22/1930 Sb., 117/1990 Sb., 292/2004 Sb. a 94/2012 Sb. usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Miloš Zeman se vůbec o republiku nezasloužil, jenom ji a její ústavní systém poškodil.

§ 2

Jméno Miloše Zemana nebude více zmiňováno. Pokud kdykoli v budoucnu bude potřeba zmiňovat jeho osobu, budiž používán pouze termín „zlodědek“.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Category: faith Tagged: czech republic politics constitution law