Křesťan a politika (k článku Otakara Vožeha)

Čt 28 října 2021

(Dan Drápal napsal reakci na článek Otakara Vožeha, já jsem měl zapotřebí to také okomentovat).

Pokud se jedná o stručné rozhodnutí ano/ne k článku bratra Otakar Vožeh -a tak nikdy nechci říci výraznější “ne”. Pokud tomu článku dobře rozumím, tak bych měl zavrhnout nejenom misii bratra Williama Wilbeforcea ale i Martina Luthera Kinga. Protože to v žádném případě nechci udělat a protože si myslím, že oba dva byli nikoli bezchybní leč jistě Pánem Bohem povolaní služebníci k službě tomuto světu, kterou slavně vykonali, tak musím zavrhnout tento článek.

Ano, souhlasím naprosto, že posláním Církve je “building a family of God to extend the Kingdom of God“ (moto anglickojazyčného sboru, ke kterému náležím), ale to neznamená, že každý křesťan, který činí cokoli jiného nežli kazí Slovo Boží („Kaž slovo Boží, …“ 2Ti 4:2 BKr), je automaticky odpadlík. Kázání Slova Božího je jistě důležité, ale Pán Ježíš řekl, že jeho učedníky poznají po jejich lásce, a láska se nejvěrohodněji projevuje akcí. Svět nás nepozná podle úžasného kázání, které neposlouchá a vůbec ho nezajímá, ale pozná nás po nemocnici, starobinci, donesenému nákupu, přímluvné modlitbě, laskavém slovu. Jedna z věcí, která se mi líbila na Církvi v USA bylo, že u každého druhého sboru byla budova církevní školy, nemocnice, nebo něčeho podobného. Jedna z věcí, ve které nás bratři katolíci předcházejí, je, že na toto nikdy nezapomněli. Přesně, co říkal, alespoň jak jsem tomu rozuměl, Dan Drápal, udržování napětí je důležité. Už jsem tady jednou uváděl a učiním to znovu přednášku nedávno zesnulého rabína Jonathana Sachse „On Creative Minorities“.

A konečně, křesťan a politika. Rozhodně stojím za odlukou Církve od státu. Ne v extrémní podobě, ale zejména si myslím, že Církev by se měla držet od stranické politiky co možná nejdál. Naštěstí v Česku se většinou nedějí katastrofy typu stranických kandidátů na kazatelnách (nebo pan Trump v několika případech) s občasnými výjimkami excesů bratra kardinála Duky a bývalého prezidenta Klause na svatováclavských poutích. Český národ má dlouhé a podrobné zkušenosti s tím, jaká je katastrofa, když se Církev zamotá do politiky. Český rozhlas měl včera pořad o arcibiskupovi Huynovi (kdo mi rychle bez hledání ve Wikipedii řeknete, kdo to byl?) a je to podle mého názoru typický příklad toho, kde skončí Církev, když se zaplete s politikou. Ostatně celá katastrofická situace katolické církve v prvorepublikovém Československu, kdy se stala pro mnohé jenom duchovní pobočkou lidové strany (mohl bych doložit citáty tehdejších současníků, kdybych si dal tu práci je zase nalézt), je podobná. A článek z The Atlantic, který jsem včera odkazoval na svém profilu, je podobným svědectvím o takovéto katastrofě, akorát v podání amerického evangelikalismu.

Nemyslím si, že by bylo cokoliv špatného na tom, když se křesťané věnují politice, stejně jako si nemyslím, že by bylo cokoliv špatného když se věnují jaderné fyzice nebo ševcování, ale ve všech těchto a ostatních disciplínách by měli vystupovat a soutěžit s kvalifikací dané disciplíny a ne se zakrývat svým křesťanstvím a tvářit se že jsou lepší nežli ostatní. Pánové Tomáš Ježek nebo Jimmy Carter jsou mi takovýmito křesťanskými politiky, kterých jsem si vážil.

Category: faith Tagged: blogComment politics czech

comments


Kázání o smrti Církve

Ne 01 srpna 2021

(kázání, silně krácené pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 1. srpna 2021)

Introit:

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého! / Amen
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý / neboť navěky milosrdenství jeho
Skrze …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More

On Humanism

Ne 07 března 2021

I have heard today yet another sermon where the preacher fought against the great evil of humanism (fortunately, this was a tangential comment, the main point of sermon was something else and it was very good). It irked me again as it does anytime (most often) American protestant pastor fights …

Category: faith Tagged: Christianity

comments

Read More

On Vampires

Ne 24 ledna 2021

(my comment regarding vampires on AO3)

Technical question of the day. Would the Homonum Revelius spell reveal a hiding vampire? I figure it will reveal a hiding werewolf but they’re still sort of human. Aren’t vampires supposed to be “dead” and so would such a spell reveal them …

Category: faith Tagged: review harryPotter blogComment

comments

Read More

Their finest

St 02 září 2020

(my comments on the review of “Their Finest” by Susan Wloszczyna)

I really wanted to like this film, it started nicely, and generally I like it, but then there are points which just don’t make sense at all. It is even worse when whole film is about scriptwriting.

  • Catrin …

Category: faith Tagged: review blogComment film

comments

Read More

O literárních stylech biblických knih aneb Job

So 18 července 2020

(kázání, silně krácené pronesené ve sboru ČCE Praha-Braník, 26. července 2020)

Textem dnešního kázání je v podstatě celá kniha Job a větší část Starého zákona, ale abych měl alespoň nějaký konkrétní text před kázáním, vybral jsem Job 42:1-6:

Job na to Hospodinu řekl: // „Uznávám, že jsi všemocný a že …

Category: faith Tagged: sermon czech

comments

Read More
Page 1 of 10

Next »